Jaktnyheter

Invasion av klövvilt på Storön

Storön utanför Otterbäcken har invaderats av hjortar och mufflonfår. Foto: Istock

När stugägarna på Storön utanför Otterbäcken skulle öppna sina fritidshus för sommaren var det inte som vanligt. Under vintern hade ett 80-tal klövvilt - dovhjortar, kronhjortar och mufflonfår tagit över deras trädgårdar. Djur som aldrig tidigare funnits på Storön, och som ingen säger sig ha tagit dit.

"}}

Under vårvintern har viltet – cirka 30 mufflonfår, lika många dovhjortar och ett 20-tal kronhjortar – gjort sig hemmastadda på Storön i Vänern, Gullspångs kommun.  Storön består av ett stort antal avstyckade privatägda tomter för fritidshus.

Rykten florerar

Stugägarnas trädgårdar används numera som kombinerat foderbord och vilttoalett. En del av mufflonfåren lammar till och med under altanerna.

Rykten om att djuren planterats in på ön, av en man som i början av året förvärvade en av öns större fastigheter, florerar flitigt. Enligt uppgift ska viltet ha förts till Storön i containrar som i två omgångar skeppats från fastlandet med pråm under vårvintern.

Vill utfodra djuren

Länsstyrelsen, som tagit emot ett flertal anmälningar om olägenheterna med de vilda djuren, har konfronterat den aktuella fastighetsägaren med uppgifterna och bett honom förklara var djuren kommer ifrån. Samt upprätta en plan för att avliva dem.

Hur djuren tagit sig till Storön säger sig fastighetsägaren, som också är jakträttsinnehavare, inte ha en aning om. Enligt honom har djuren troligen för egen maskin tagit sig till ön från fastlandet.

Mannen uppger vidare att han i egenskap av stor djurvän inte vill avliva fåren och hjortarna. Istället erbjuder han sig att ta hand om och vårda dem på plats. Bland annat genom utfodring och iordningställande av viltåkrar.

Polisanmält jaktbrott

Att fåren och hjortarna själva skulle tagit sig till Storön ser länsstyrelsen som helt osannolikt.

Myndigheten har därför polisanmält djurens plötsliga uppdykande på ön, som ett jaktbrott. Det är nu upp till polismyndigheten att utreda vem som låtit transportera djuren från fastlandet.

Kräver avskjutning

Parallellt med polisutredningen pågår skriftväxling med jakträttsinnehavaren, i syfte att få djuren avlivade så snart som möjligt.

– Den mängden djur ska inte vara på en sådan plats. Mufflon är en invasiv art och eftersom djuren beter sig lite som hägnat vilt, misstänker vi att de kommer från ett hägn. Att släppa ut hägnat vilt är förbjudet. Att plantera in vilt på en plats där de inte funnits förut är inte heller tillåtet, förklarar Joakim Carlsson, vilthandläggare på naturavdelningen vid länsstyrelsen i Västra Götaland.

”Klarar sig inte”

Carlsson ser det som försvårande att ingen vill ta ansvar, varken för att djuren kommit till Storön eller för att avliva dem. Ett förhållande som kan leda till att problemet tar lång tid att lösa.

– De här djuren kommer inte att klara sig själva. Så småningom kommer de troligen att rensa ön på växtlighet. Eftersom de fortsätter föröka sig till dess, kommer de så småningom att svälta – om ingen utfodrar dem. Det är möjligt att vi blir tvungna att prova utdöma vite mot fastighetsägaren. Men vi har inte kommit till den punkten ännu, säger Joakim Carlsson.