Jaktnyheter

Intensifierad övervakning av avmagringsjukan hos älgar i Jämtland

Jämtland (JJ) Nu ska älgarna i Jämtland län övervakas. Det är Jordbruksverket tillsammans med Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA), Naturvårdsverket och Livsmedelsverket som förbereder insatsen för att hålla koll på spridningen av sjukdomen CWD, avmagringssjukan.
​Älgar som fälls under jakt i Jämtland blir början på en utökad större övervakning av hjortdjur i Sverige, där övervakningen hitintills har begränsats till upphittade döda och avlivade sjuka hjortdjur, skriver länsstyrelsen i Jämtlands län i ett pressmeddelande. Det finns ännu inga konstaterade fall i Sverige. Anledningen till den utökade övervakningen är att det nyligen påvisats CWD hos en älg i Norge, nära gränsen till Jämtland. Arbetet med riktad provtagning utförs för att skaffa bättre kunskapsunderlag. Riktad övervakning innebär att djur provtas inom ett begränsat område. Provtagningen involverar Jägarförbundet då det finns en stor förhoppning om att jägarna i det aktuella området kan hjälpa till med insamlingen av prover. Det är älgarna ifrån de västra delarna av Jämtland som är av störst intresse att undersöka. SVA tittar just nu på möjligheterna att sätta upp ett provtagningssystem för snabb hantering och provsvar för de älgar som skjuts under jakt och undersöks inom CWD-övervakningen.