Jaktnyheter

Ingen vargflytt i vinter – besked från Naturvårdsverket

Det blir ingen flytt av vargar i vinter i Sverige. Bilden tagen vid ett av de tillfällen då den gulröda vargtiken flyttades. Bild: Naturvårdsverket och Gettyimages, montage

Det blir ingen flytt i vinter av den varg som just nu befinner sig i Västerbotten. Ställer den till problem är skyddsjakt ett alternativ.

"}}

Länsstyrelsens personal i Västerbotten har konstaterat att en hanvarg med finsk-ryskt blod befunnit sig Västerbotten i flera månader. Den dödade får i Lövånger i september, och nu har den lämnat spår och DNA efter sig både i Lövånger och i trakterna av Burträsk.

Det är renskötselområde och där får inte varg bilda revir. Då är frågan om vargen kommer att flyttas.

Svaret är nej. Naturvårdsverket meddelade i fredags länsstyrelserna att vargflytt inte är aktuell i vinter.

– Det beror på flera saker. Dels finns det inget utpekat utsättningsområde, dels anser vi inte att det behövs någon vargflytt just nu. Vi hade en föryngring efter finsk-ryska vargar i Norge under 2021 vargar och i Sverige anses stammen ha uppnått gynnsam bevarandestatus. Annars hade vi inte haft licensjakt, säger Baharam Kazemi, handläggare på Naturvårdsverket.

”Skyddsjakt ett alternativ”

Det finns också ytterligare ett problem, nämligen frågan om så kallad förvaltningsmärkning av varg är tillåten.

– Om man flyttar en varg vill man kunna följa den både före och efter flytten, för att se var den håller till och om den ställer till problem. Nu har det visat sig att det bara är forskningsmärkning av varg som pekas ut som tillåten. Därför har Naturvårdsverket ställt frågan om förvaltningsmärkning till regeringen. Men vi har inte fått något svar ännu, säger Baharam Kazemi.

Ellinor Sahlén, handläggare på länsstyrelsen i Västerbotten, har noterat Naturvårdsverkets besked, att det inte blir någon vargflytt i Sverige i vinter.

– När vi spårat vargen har det funnits renar i området. Men vi har bara kunnat se att den jagat älg och rådjur. Om den börjar ställa till problem, och det inte finns någon annan lämplig lösning, så är skyddsjakt ett alternativ, säger Ellinor Sahlén.