Jaktnyheter

Ingen inhibition av lodjursjakten i Västerbotten

Västerbotten (JJ) Lodjursjägarna i Västerbotten kan fortsätta jakten. Begäran om inhibition avslogs av Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket bedömer att för att inhibition ska meddelas krävs en tämligen hög grad av sannolikhet för att ärendet ska ändras i sak. Naturvårdsverket bedömer att detta inte uppnås. Det finns därmed inte skäl för att bevilja inhibition.