Jaktnyheter

Ingen höjning av miniminivån för den svenska järvstammen

Järvarna ska inte vara fler i Sverige. Foto: Gettyimages
Det blir ingen höjning av miniminivån för järv i Sverige. 600 ska den vara, precis som tidigare, rapporterar Naturvårdsverket till EU. Däremot ska järvarna bli färre i fjällen.
Var sjätte år rapporterar in det så kallade referensvärdet för hotade arter till EU. För sex år sedan sattes järvstammens miniminivå till 600. Nu blir det likadant de kommande sex åren. ”Från att i huvudsak vara knuten till fjällområdet samt gränslandet mellan skog och fjäll verkar stammen fortsätta att expandera geografiskt mot skogslandet inom och utanför renskötselområdet vilket är ett mål för förvaltningen. Spridningen söderut har möjliggjort en höjning av miniminivån i mellersta rovdjursförvaltningsområdet, och motsvarande minskning av nivån i norra rovdjursförvaltningsområdet”, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. Förhoppningen är att skadorna på rennäringen minskar och att rovdjursförvaltningen kan närma sig de max tio procent rovdjursskador på renhjordarna, som riksdagen fastställt som toleransnivå för rennäringen. I november 2019 uppskattade Naturvårdsverket att det fanns närmare 700 järvar i Sverige. Därför beslöts om en första, historisk licensjakt på järv i vintras. 15 stycken fick skjutas i ett område i Jämtland, men det blev flopp eftersom snöförhållandena omöjliggjorde effektiv jakt. Inte en enda järvs sköts i licensjakten.