Jaktnyheter

Ingen hänsyn till totalt rovdjurstryck när vargarna fördelas

Länsstyrelsens personal förklarar varför Dalarna ska ha fler vargar än andra län. Foto: Gettyimages
Nu försöker länsstyrelsens personal i Dalarna förklara varför Dalarna ska flest vargrevir med valpar av alla län i Sverige. Bland annat misslyckades Dalarna få gehör för att det sammanlagda rovdjurstrycket borde räknas in när vargarna fördelas, hävdar naturvårdsdirektör Björn Forsberg.
Det har uppstått gräl om vargstammens storlek i Dalarna. Bakgrunden är att en majoritet i Viltförvaltningsdelegationen i Dalarna röstade igenom att Dalarna skulle ha fyra vargrevir med valpar, så kallade föryngringar, som miniminivå. Delegationen blev överkörd av landshövding Ylva Thörn som i den mellersta samverkansgruppen för rovdjur var med och slog fast förslaget att miniminivån för vargstammen ska ökas i länet – från sju till åtta föryngringar. Läs om det här. Det har mött skarp kritik från Jägareförbundet. Läs om det här. Naturvårdsdirektör Björn Forsberg skriver nu i ett pressmeddelande att den länsvisa fördelningen utgår från regeringens nationella målsättning för vargstammen.

”Lämpliga boendemiljöer”

”Förslaget som lämnades innebär en ökad miniminivå i Dalarna från 7 till 8 föryngringar. Det motsvarar en miniminivå på 80 vargar. Nivån baseras dels på tidigare fastställda inventeringsresultat, men även på kriterier som landareal, tillgången på lämpliga boendemiljöer och utbredningen av sårbara områden, som renskötselområdets kalvningsland och områden med särskilt hög täthet av tamdjursbesättningar”, skriver Björn Forsberg i sitt pressmeddelande. Han hänvisar till beslut i Riksdagen och EU:s art- och habitatdirektiv om en gynnsam bevarandestatus för vargstammen och framhåller att Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att miniminivån är 300 vargar i Sverige.

Det fattades 100 vargar

”Enligt direktiven från Naturvårdsverket, som bygger på de 3 senaste årens inventeringsresultat, ska 285 av dessa 300 vargarna fördelas bland de 8 länen i det mellersta förvaltningsområdet. En miniminivå som länsstyrelserna inte kan påverka. Under beredningsprocessen har det framkommit att flera av viltförvaltningsdelegationer i mellersta förvaltningsområdet vill se en minskning av miniminivån för varg i sina respektive län. Summerar man de förslag som lämnats från delegationerna blir den totala miniminivån inom mellersta förvaltningsområdet 165–195 vargar, det vill säga ca 100 individer färre än vad de nationella riktlinjerna anger. Länsstyrelserna har löpande informerat Naturvårdsverket om de utmaningar som vi ser”, skriver Björn Forsberg.

Inget gehör

Han hävdar att personalen på länsstyrelsen i Dalarna pekat på att Dalarna också har starka stammar av andra stora rovdjur och att det borde påverka fördelningen av varg. ”Det är en åsikt som vi inte fått gehör för. Det finns idag heller inget stöd i nationella riktlinjer för att den totala förekomsten av rovdjur ska påverka fördelningen av varg”, skriver Björn Forsberg. Han framhåller att Viltförvaltningsdelegationen är en viktig länk mellan nationella beslutsfattare och människorna i Dalarna. Björn Forsberg hoppas att jägarorganisationerna fortsätter vara aktiva i delegationens arbete.

Hoppar ni av?

Landshövding Ylva Thörn och hennes personal träffade på tisdagen bland annat Jägareförbundets Dalaordförande Ulf Berg. Tänker ni hoppa av jobbet i Viltförvaltningsdelegationen, Ulf Berg? – Den lokala förvaltningen börjar spåra ur. Länsstyrelsens personal är väl inte dummare än att de förstår att vi kan hamna i ett läge där vi tröttnar. Men där är vi absolut inte idag. Vi vill ha en annan ordning och ska träffa riksdagsledamöterna från Dalarna den 24 april och påtala problemet. Jag tänker i alla fall stå på befolkningens sida – det vore klädsamt och länsstyrelsen också kunde göra det, säger Ulf Berg.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21