Jaktnyheter

Ingen älgjakt på södra Öland

Älgjakten ställs in i Mörbylånga på Öland. Foto: Gettyimages

Mörbylånga älgskötselområde på Öland jagar ingen älg i år. Det finns för få älgar.

– Vi beslutade på årsmötet att inte ha älgjakt och det var ganska enhälligt. De senaste åren har vi inte skjutit så många älgar som har tilldelats. Många jägare tycker inte det är lönt för de har inte sett någon älg eller spår efter älgar på flera år. Det är så lite älgar här så vi tycker inte det är någon idé att bedriva jakt, säger Daniel Lindahl, ordförande i Mörbylånga älgskötselområde till Ölandsbladet.

Jakt är det dock i Ölands andra älgskötselområde, Borgholm, men där är tilldelningen sänkt.

– På årsmötet var det diskussioner om att inte ha jakt alls men vi valde istället att revidera tilldelningen för det är viktigt med älgobsen och älgstammen klarar den här tilldelningen, säger Rune Karlsson, ordförande i Borgholms älgskötselområde.

Av förra årets tilldelning på totalt 14 vuxna djur (7+7) och sex kalvar sköts bara elva vuxna och två kalvar. I år är tilldelningen sex vuxna djur (3+3) och tre kalvar. Jakttiden har också kortats ned, från tre till en månad.

– Vi har en vikande älgstam och det är lite sorgligt. Det är sista året med den här älgskötselplanen och sedan börjar arbetet med en ny. Vi får se hur den blir, säger Rune Karlsson till Ölandsbladet.