Jaktnyheter

Inga utbildningsjakter i naturreservatet Stärnö-Boön

Karlshamn (JJ) Karlshamn kommuns ansökan om dispens för utbildningsjakter i det nya naturreservatet Stärnö-Boön beviljas ej.
Länsstyrelsen anser att allmänhetens tillgång till området hindras.  Naturreservatet är beläget nära tätorten och välbesökt. Kommunens tanke var att utbildningsjakter i Svenska Jägareförbundets regi för ungdomar  skulle arrangeras i reservatet. Utbildningsjakterna skulle inriktas på hare, räv och rådjur, rapporterar Sydöstran.