Jaktnyheter

Inga pengar till DNA-test efter vargangrepp

De få DNA-analyser länsstyrelsen har rätt att göra, måste sparas för att säkra eventuella föryngringar. Foto:Getty Images, montage

Fem får dräptes av varg i Tanum i juni. Såren på fåren DNA-topsades, men nu har länsstyrelsen fått omprioritera – proven kommer inte testas. Ett nytt angrepp förra veckan kräver DNA-test för att se om det var varg.  Dessutom behövs DNA-analyser för att bekräfta nya vargkullar i Västra Götaland.

"}}

Det var i mitten av juni vid Bullaresjön i Tanums kommun, Västra Götaland, som en varg dödade fem tackor. I området finns inget vargrevir. Det närmaste reviret är Boksjöreviret vid svenska gränsen i Dalsland.

Sår på tackorna DNA-topsades och skulle skickas till labb för att se om det gick att knyta till en enskild vargindivid. Men så blir det inte nu.

Nytt angrepp på får

Den 17 juni skedde ett nytt angrepp på får, denna gång i Skara kommun.

­­– Det var djur som blivit utskrämda och skadade men ingen var död. Men nu har ett av fåren avlidit och ska besiktigas och topsas, säger Nelly Grönberg, besiktningsperson vid länsstyrelsen i Västra Götaland.

I dagsläget tror länsstyrelsens personal att det handlar om ett hundangrepp och inte varg, baserat på tillvägagångssättet och skademönstret.

– Det är fyra tackor som angriparen hade tagit i ansiktet och lågt på benen, då är det oftast hund. Vargen brukar ta högre upp på låren, ofta över ryggen, vid manken och själva halsen. Men det kan också hundar göra, så det är inte helt enkelt, säger Nelly Grönberg.

Endast fem tester per år

Länsstyrelsen har endast medel för att skicka fem tester per år på analys när det inte är inventeringssäsong. Proverna är främst till för frågeställningar om det är dags för skyddsjakt, om man är väldigt osäker på en skadegörande art eller vill fastställa föryngringar från genetisk värdefulla djur, förklarar Nelly Grönberg.

– Där måste jag som inventeringsansvarig välja vilka fem prover vi ska prioritera. Eftersom vi har tre områden, där det skulle kunna bli vargföryngring, vill jag spara dem om vi tror att vi hittar valpspillning framöver, säger Nelly Grönberg.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har nu använt två av sina fem prover och det blev fårangreppet i Skara som prioriterades framför det konstaterade vargangreppet i Tanum.

­– Djurägaren bör får besked om det är hundar i närheten som gjort det och i så fall kunna prata med hundägare i trakten, eller få veta om det kan ha varit ett vargangrepp. Jag tycker det är viktigt, säger Nelly Grönberg.

Vill ha fler prover

DNA-analyserna genomförs av labbet på Grimsö forskningsstation och finansieras av Naturvårdsverket som beslutat att varje län har fem egna prover att använda per år.

– Det är beslutat utifrån en kostnadskalkyl på hur många prover de kan bekosta utöver inventeringssäsongen. Men i en annorlunda situation kan Naturvårdsverket naturligtvis beslutat att det är okej med några prover till, säger Nelly Grönberg.

Länsstyrelserna kan själva också välja att bekosta extra prover, men den frågan har inte varit uppe ännu i Västra Götaland.

– Vi måste vara tidigt ute och leta valpspillning i de eventuella reviren. Jag har tre prover kvar och tre revir, så det är en grannlaga uppgift att välja rätt, säger Nelly Grönberg och fortsätter.

– Jag fick välja bort angreppet i Tanum. Det är tråkigt och jag skulle vilja fler antal prover, men samhället kan inte ha råd med allting. Det är svårt att koppla av, vi vill ju följa upp djuren.