Jaktnyheter

Inga löshundar i vargjakten i Linghed – ”bara vid eftersök”

Löshundar är inte aktuellt i Linghed och skyddsjakten på en varg, om det inte blir eftersök. Foto: Per Jonson och Gettyimages
I skyddsjaktsbeslutet på en varg i Linghed har länsstyrelsen skrivit in att tre hundar får släppas på vargen. Men det kommer inte att bli någon hundjakt, såvida det inte blir eftersök, meddelar jaktledaren.
Länsstyrelsen skriver i sitt beslut om skyddsjakt på en varg i Linghed: ”Skyddsjakten får bedrivas med hjälp av hund under förutsättning att hundarna är speciellt tränade för jakt efter rovdjur. Maximalt tre (3) hundar får släppas efter en och samma varg under ett och samma jakttillfälle.” Men jägarna i Linghed har inga planer på jakt med löshundar. – Det blir bara i händelse av eftersök. Området är alldeles för litet för att använda hundar. Det skulle räcka med en hund så är vargen snabbt utanför jaktområdet. Vi reagerade på länsstyrelsens skrivning när vi såg den, berättar jaktledaren.

Bara vid eftersök

Den enda situation han kan tänka sig att använda hundar är alltså om det gått så olyckligt att vargen är påskjuten men inte ligger. Då finns hundar i beredskap för att försöka få stopp på vargen. Jonas Bergman är chef för enheten för vilt på länsstyrelsen i Dalarna. Varför har ni skrivningen om jakthundar i skyddsjaktsbeslutet? – Vi har skrivit så i några skyddsjaktsbeslut eftersom vi vill lämna öppet för den möjligheten. En effekt skulle kunna bli att vargen blir jagad av hundar och väljer att inte återvända till området, svarar Jonas Bergman. Han är dock medveten om att jaktområdet är litet – cirka en gånger tre, kanske fyra kilometer stort – och att det framförallt kan bli fråga om att spåra med kopplad hund. I skyddsjakten är vargen fortfarande oskjuten. – Så vitt jag vet har det inte gjorts en enda observation under måndagskvällen och natten, berättar jaktledaren.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21