Jaktnyheter

Inga exakta besked från ”Verket” om blyhagelförbud

Exakt var blyhagel kan tänkas bli förbjudna efter den 16 februari måste bedömas av varje enskild jägare. Naturvårdsverket har inga detaljerade besked. Foto: Gettyimages

Det är cirka tre veckor kvar innan EU:s nya blyhagelförbud börjar gälla. Men ännu har Naturvårdsverket inga exakta besked om var det blir möjligt att jaga med blyhagel från och med den 16 februari.
- I vissa områden går det att se att blyhagel blir förbjudet. Men hur varje enskild jägare ska agera, det kan vi inte säga i nuläget, säger Hanna Ek på Naturvårdsverket.

"}}

På onsdagsmorgonen lade Naturvårdsverket ut en allmän information på sin webbsida, om nya regler för blyhagel i våtmark.

Där finns frågor och svar.

Däremot finns i nuläget inga kartor som visar exakt var blyhagel blir förbjudna i Sverige.

EU-reglerna går ut på att jägare inte ens får bära blyhagelpatroner i fickorna inom 100 meter från våtmark.

Jägareförbundet har också uppmärksammat skrivningar om att förbudet även gäller mark som någon gång under året blir täckt av vatten.

Domstolsprövning

Emil Ekström, jurist på Naturvårdsverket, har i Jaktjournalen tidigare meddelat att reglerna är oklara och att det kommer att krävas prövning i domstol innan det går att säga exakt hur EU-reglerna ska tolkas.

Det krävs alltså att en jägare åtalas och ställs inför rätta misstänkt för brott mot blyhagelförbudet.

Hanna Ek, biträdande chef på enheten för viltförvaltning vid Naturvårdsverket, säger idag samma sak som kollegan Emil Ekström.

– I sista hand måste det avgöras i domstol vad som juridiskt sett räknas som våtmark, säger Hanna Ek.

Hon framhåller att det med aktuell information om EU-reglerna går att peka ut flera större områden som kommer att omfattas av det nya förbudet.

– Men idag är det svårt att säga exakt vilka alla områden är. Vi kommer succesivt att publicera information om det vi vet, säger Hanna Ek.

Varför så sent?

När kan jägarna få besked om de kan jaga med blyhagel på sin jaktmark?
– Det är den enskilde jägaren som har ansvar för att efterleva det här förbudet. Varje jägare måste göra sin egen bedömning av vad som kan betraktas som våtmark på jaktmarken. Men vi tittar på möjligheten att komma med mer information – och se om det finns möjlighet att framöver publicera kartor, svarar Hanna Ek.

Blir det före den 16 februari?
– Det kan jag inte svara på, säger Hanna Ek.

Det är flera år sedan EU meddelade att blyhagelförbudet skulle komma nu – varför är ni så sent ute med att berätta hur reglerna slår i Sverige?
– Vi har lagt ut information nu och sedan ska vi se om det finns möjlighet att ta fram ytterligare material, svarar Hanna Ek.

Här går det att läsa informationen som Naturvårdsverket lade ut på onsdagsmorgonen.