Jaktnyheter

Idag kom beslutet om licensjakt på gråsäl

Från och med den 20 april kan jägare längs med Östersjökusten jaga gråsäl. Totalt 2000 får fällas. Foto: Gettyimages
I dag kom Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på gråsäl, samt kommande säsongs skyddsjakt på knubbsäl och vikare.
Naturvårdsverket beslutade i dag om licensjakt på gråsäl. 2 000 gråsälar kommer få fällas under licensjakten som pågår mellan 20 april och 31 januari 2021. Alla Sveriges län med kustlinje åt Östersjön från Norrbotten till Skåne berörs av licensjakten. Nationalparksområden är undantagna från licensjakten, jakttiden är också begränsad i en del områden där det finns särskilt områdesskydd. Jakt från båt kräver genomförd säljaktsutbildning. Klass 1 vapen är tillåtna men får laddas även med kulammunition i klass 2. Fälld säl ska rapporteras in till Naturvårdsverket senast nästkommande dag.

Knubbsäl och vikare

Totalt 900 knubbsälar får fällas under kommande skyddsjaktperiod. Jaktperioden sträcker sig från den 20 april i år fram till den 19 april 2021. Upphåll i skyddsjakten äger rum från 21 maj till och med 15 juni. Skyddsjakten bedrivs som tidigare i Västra Götalands län, Halland och delar av Skåne. 560 knubbsälar får fällas i Västra Götalands län, 200 i Halland samt 140 i Skåne. Totalt 400 vikare får fällas under skyddsjaktsperioden 1 maj till och med den 31 januri 2021. Sälarna fördelas på 340 vikare i  Norrbotten och 60 vikare Västerbotten.