Jaktnyheter

I september kan Karl Hedin få upprättelse

De juridiska turerna kring jägaren Karl Hedins påstådda tjuvjakt på varg har varit många. Nu ser de ut att kunna få ett slut. Foto: Arkivbild

22 september. Då ser jägaren Karl Hedin, vars friande dom om illegal vargjakt överklagats, ut att få sin sak slutligt prövad av hovrätten. Men om han kommer att kunna ställa någon myndighetsperson till svars för missgreppen han anser sig ha utsatts för är högst osäkert. Under den långsamma rättsprocessen kan eventuella brott ha preskriberats.

"}}

Det var i slutet av oktober 2018 som Karl Hedin greps av polis, som misstänkt för illegal jakt på varg. Samtidigt beslagtog polisen alla hans jaktvapen.

Friades av tingsrätten

I 30 dagar fick Hedin sitta frihetsberövad som ett led i polisens utredningsarbete. Senare åtalades han och ställdes inför rätta.

Tingsrätten i Västmanlands ansåg dock att bevisningen mot Hedin var så bristfällig att han skulle frias från alla misstankar om brott. Bland annat framkom det att anmälan som legat till grund för polisens ingripande varit falsk.

Höll kvar jaktvapnen

Åklagaren som drivit målet kände sig dock inte nöjd med frikännandet och överklagade domen till hovrätten.

Under tiden bestämde sig polisen för att behålla Karl Hedins jaktvapen. När hans advokat Sven Severin bad om ett beslut som kunde överklagas vägrade polisen. Med hänvisning till att Karl Hedin sannolikt skulle komma att förlora sin vapenlicens och att hans vapen därför skulle kvarstå i polisiärt förvar.

Vann viktig vapenstrid

Severin klagade på polisens beslutsvägran till Förvaltningsrätten. Där fann man inte bara att polisen gjort fel som vägrat fatta ett formellt beslut om omhändertagandet av Karl Hedins jaktvapen. Domstolen konstaterade också att det i och med den friande tingsrättsdomen inte längre fanns skäl för polisen att vägra lämna tillbaka vapnen.

Därmed kunde Karl Hedin, efter tre år, hämta ut sina jaktgevär lagom till fjolårets älgjakt.

Advokat Sven Severin är djupt kritisk till den långa handläggningstiden för Karl Hedins fall. Foto: Anders Ljung

Nytt datum fastställt

Nu kan han alltså även se fram emot att få sitt domstolsärende slutprövat av hovrätten. Den 22 september börjar ärendet avgöras, utan att det blir nödvändigt med någon ny domstolsförhandling.

Karl Hedins advokat säger sig bli mycket förvånad om hovrätten kommer fram till något annat än det som Västmanlands tingsrätt redan konstaterat – att Karl Hedin är oskyldig.

Får inte full rättvisa

Björn Törnvall

Även Björn Törnvall, som skrivit flera böcker tillsammans med Karl Hedin och den 22 juli släpper en egen bok med titeln ”Jakten på Karl Hedin – ett totalhaveri för rättvisan” är övertygad om att hovrätten kommer att fria Hedin.

Törnvall gläds åt att en upprättelse äntligen ser ut att vara inom räckhåll för hans författarkollega. Men någon total rättvisa riskerar Hedin ändå inte att kunna få.

– Att ärendet dragit ut så mycket på tiden är djupt olyckligt. Processen har pågått så länge att de tjänstemän som eventuellt begått brott i hanteringen av Karl Hedins ärende kanske inte längre kan ställas till svars. För det grövre brottet ”falskt åtal” som det kan bli aktuellt att Karl Hedin stämmer åklagaren för är preskriptionstiden visserligen fem år. Men för den mildare rubriceringen ”obefogat åtal” är den exempelvis bara två år, förklarar Björn Törnvall.

”Ett oerhört trauma”

Även advokat Sven Severin är djupt kritisk till att ärendet tillåtits ta så lång tid som fyra hela år att avgöra.

– I början av ett sådant här ärende agerar polisen med full kraft. Man går in hos den misstänkte med insatsstyrka och gör frihetsberövanden och beslagtar vapen. Ingripanden som ofta blir ett oerhört trauma för den misstänktes familjemedlemmar, säger Sven Severin.

– Sedan går åren och det händer ingenting. Det blir en form av nekrostillstånd, som är fruktansvärt för den som drabbas. Som misstänkt för så grova brott som detta handlar om både somnar och vaknar man ju med tankar om vad som händer och vad man kan ha att vänta, fortsätter han.

Ses som brottsling

Det är inte heller ovanligt att den som under så lång tid som fyra år utpekas som misstänkt för grov brottslighet blir stigmatiserad, i arbetslivet, i sitt sociala umgänge och i samhället som helhet.

– Den som drabbas kan utsättas för hot och trakasserier. Barn kan bli utsatta i skolan. Man är visserligen oskyldig så länge inte motsatsen bevisats i domstol. Men man behandlas ändå som om man redan vore dömd, ur många avseenden, säger Sven Severin.

Ska kräva skadestånd

Så snart hovrätten sagt sitt om Karl Hedins ärende planerar Hedin att vidta rättsliga åtgärder mot staten

– Det kommer givetvis att bli tal om en skadeståndsansökan riktad mot staten, för den tid Hedin suttit frihetsberövad och den negativa inverkan detta haft på hans yrkesutövande. Vilka ytterligare åtgärder vi ska vidta blir en senare fråga som vi får ta ställning till när vi har facit i hand, säger Sven Severin.