Jaktnyheter

Hur ska lövträden hanteras i älgförvaltningen?

Betestryck från främst älg uppges kunna hota exempelvis eken. Foto: Gettyimages
Uppsala (JJ) Betestrycket av främst älg kan på sikt hota en rad lövträdsarter och frågan är om det ska beaktas i älgförvaltningen. Nu bjuder Uppsalaforskare in jägare och markägare till ett seminarium i ärendet.
Det handlar om hur exempelvis arterna rönn, asp, säl och ek klarar sig i konkurrensen med andra träd när älgar och andra djur betar av dem. ”Det har framförts farhågor att betestrycket från främst älg blivit så högt att trädbildningen hotas och därmed den biologiska mångfalden knuten till äldre lövträd av dessa arter”, skriver Petter Kjellander, professor i ekologi, i sin inbjudan till seminariet i Uppsala. Han vill diskutera saken med älgförvaltnings- och älgskötselområden, skogsbrukare, jägare och andra med intresse för viltförvaltningsfrågor. Frågan är om lövträdens situation kan beaktas i exempelvis älgförvaltningen. Träffen arrangeras av Centrum för vilt- och fiskforskning vid SLU i Uppsala den 20 november mellan klockan 9 och 16. Seminariet är kostnadsfritt men har anmälningsplikt.