Jaktnyheter

Höstens jakt på 200 björnar i Jämtland får rättsligt OK

Länsstyrelsens personal i Jämtland hade fog för sitt beslut att besluta om licensjakt på 200 björnar i Jämtland i höstas. Det slår Kammarrätten fast i en dom. Foto: Gettyimages

Nu har både Förvaltningsrätten och Kammarrätten slagit fast att den gångna höstens licensjakt på 200 björnar i Jämtland var ett korrekt beslut av länsstyrelsens personal.

"}}

Dagens Juridik rapporterar att Svenska Rovdjursföreningen och Jaktkritikerna överklagade jakten och fick nobben av Förvaltningsrätten. Nu har även Kammarrätten kommit fram till att beslutet om licensjakten var lagligt.

När beslutet togs uppskattades Sverige ha cirka 2.900 björnar.

Kammarrätten konstaterar att minsta populationsstorlek, det så kallade refenrensvärde som rapporterats till EU, är 1.400 björnar, alltså långt färre än det finns i landet idag.

Även regionalt i Jämtland är björnstammens storlek uppnådd med råge. Jämtland beräknades vid tiden för beslutet ha cirka 1.000 björnar. Miniminivån i länet är satt till 370.