Jaktnyheter

Debatt: Holmens agerande tar problematiken med älgförvaltningen till en ohållbar nivå

Debattartikel om överskjutningen i älgjakten i Gävleborg. Foto: Gettyimages

”Kan bolag hänvisa till riksdagen som skäl till att ignorera myndigheternas regler och göra egna bedömningar för vad som är nödvändigt agerande?” Det skriver sex representanter för gruppen Hållbar Älgförvaltning Gävleborg i den här debattartikeln. Skribenterna sitter också i älgförvaltningsgrupper i länet.

Just nu pågår en jakt i norra Hälsingland där betydligt fler älgar skjuts än vad Länsstyrelsen Gävleborg beslutat om. Anledningen är att Holmen kommunicerar ut egna avskjutningssiffror och det gör att jägarna tror att det finns mer älgar kvar att skjuta än vad faktiskt länsstyrelsen beslutat.

När nu Holmen ignorerar regler och beslut från en myndighet så sätts hela systemet ur spel och tar den befintliga problematiken med älgförvaltningen till en ohållbar nivå där frågan uppstår hur myndigheter och bolag ska förhålla sig till varandra.

Uttalande i radio

I ett nyhetsinslag från Sveriges Radio P4 Gävleborg, 27 oktober, uttalar sig Holmens regionchef Matilda Hansson:

”I dagsläget så är Holmens avskjutningsmål högre än länsstyrelsens eftersom vi har bedömt att det är nödvändigt för att nå riksdagens mål för älgförvaltningen.”

Uttalandet från Holmen väcker frågan:

Kan bolag hänvisa till riksdagen som skäl till att ignorera myndigheternas regler och göra egna bedömningar för vad som är nödvändigt agerande?

Förutsättningar?

Alla vi, både jägarrepresentanter och markägarrepresentanter, som har till uppgift att ta fram planer och mål för älgstammen är beroende av att denna fråga blir besvarad för att vi ska veta vilka förutsättningar som gäller för vårt uppdrag.

HÄLGÄ – Hållbar Älgförvaltning Gävleborg är ett initiativ som består av personer som engagerat sig i älgförvaltningen i Gävleborgs län. Flera av oss är utsedda av länsstyrelsen för att representera jägarintresset i några av länets älgförvaltningsgrupper. Med HÄLGÄ vill vi samla fakta och svar på frågor samt sprida kunskap om älgförvaltningen.

Ola Engman
Jägarrepresentant ÄFG Öster Ljusnan/Långvind
Thomas Duveblad
Jägarrepresentant ÄFG Norra Hälsingland/Strömsbruk
Roger Westlund
Jägarrepresentant ÄFG Södra Gästrikland/Furuvik
Anders Persson
Jägarrepresentant ÄFG Södra Gästrikland/Furuvik
Stefan Persson
Jägarrepresentant ÄFG Öster Ljusnan/Långvind
Jonas Danielsson
Jakt- och Viltförvaltningsansvarig, Svenska Jägareförbundet Gävleborg

Gör din röst hörd! Var med i debatten och nå över 100 000 av Jaktjournalens webbläsare varje vecka. Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se Glöm inte att signera med namn eller pseudonym.