Jaktnyheter

Holmen vill inte kommentera överskjutningen

Homlen skog vill inte svara på Jaktjournalens frågor kring överskjutningen av älg. Foto: Gettyimages

Holmen skog vill inte kommentera Jaktjournalens artikel om att för många älgar fällts efter att skogsbolag lagt upp sina egna avskjutningsmål som är högre än länsstyrelsens. Ett faktum som skulle kunna få stora konsekvenser för älgförvaltningen i Sverige.

”Jag ber om ursäkt för sent svar. Vi önskar inte kommentera er artikel”, så svarar skogsbolaget Holmens kommunikationschef Jaktjournalen efter att tidningen under ett dygn försökt få en kommentar från bolaget kring det faktum att Länsstyrelsen Gävleborg pekat ut ordföranden för Norra Hälsinglands älgförvaltningsområde för att på eget initiativ ha höjt avskjutningsmålet.

Något som kan få stora konsekvenser för älgförvaltningen.

– Det är problematiskt och kan sluta med att vi avregistrerar älgskötselområden, sa chefen för länsstyrelsens viltförvaltning, Sandra Wahlund, till Jaktjournalen.

Ordförande i förvaltningsområdet representerar Holmen skog och Jaktjournalen ville därför ha en kommentar från bolaget. Holmens kommunikationschef, som alla hänvisade till, ville inte svara i en intervju – utan ville ha frågorna per mail. När när svaret sedan kom var det alltså fåordigt och utan svar på frågorna.

Svarar i förbundets tidning

Men i Svenska Jägareförbundets tidning Svensk Jakt svarar Holmen. Där kommenterar man egentligen inte det faktum att fler älgar än länsstyrelsen beslutat om fällts. I stället inriktar man sig i svaret på bevakningen av frågan.

” Samtidigt tycker vi att det är beklagligt att en enskild medarbetare på Holmen ifrågasätts och misstänkliggörs i en artikel. En ordförande i ett älgförvaltningsområde för talan för hela grupperingen, vilket gör det osakligt att ifrågasätta en enskild individ”, skriver regionchefen för Holmen skog Mitt, Matilda Hansson i Svensk jakt.

Hon fortsätter:

Alla beslut om jakt på marker där Holmen är markägare fattas av Holmen och inte av en enskild medarbetare. Därför bör också kritik riktas mot Holmen och inte mot den enskilda medarbetaren.”

Fortfarande vet vi alltså inte vad bolaget tänker om det inträffade, eller om risken för att förvaltningsområdet upplöses.