Jaktnyheter

Höjd ersättning för köttprov ska minska antalet norska vildsvin

De norska myndigheterna trappar upp kampen mot vildsvinen och ökar sjukdomsövervakningen. Arkivbild: Gettyimages

De norska myndigheterna höjer ersättningarna till de jägare som skickar in köttprover från fällda vildsvin - eller tipsar om självdöda eller sjuka vildsvin.

"}}

Norges jägar- och fiskarförbund berättar att norska myndigheten Mattilsynet nu betalar ut 3.000 kronor till den som lämnar uppgift om självdöda eller sjuka vildsvin.

Vävnadsprov från fällda handjur ersätts med 1.000 kronor och hondjur 2.500 kronor.

De högre ersättningarna trädde i kraft 1 mars 2022 och är ett försök från myndigheterna att få jägare att skjuta fler vildsvin, samtidigt som myndigheterna kan övervaka eventuella sjukdomar i populationen.

Arten är oönskad i Norge och högre ersättning är ett led i att minimera vildsvinsstammen och hålla dem inom en så liten areal som möjligt.

Hittills har det inte påträffats trikiner eller allvarliga smittosamma sjukdomar hos vildsvin i Norge. Däremot har cirka 4,5 procent av djuren som fälldes under 2021 burit på salmonella.

De nya ersättningsreglerna innebär också att jägare får sina trikinprover utförda gratis.