Jaktnyheter

Högt förtroende för norsk jakt och norska jägare

Den norska allmänheten litar på jägarkåren. Foto: Gettyimages, montage
Fyra av fem norrmän har en positiv syn på jakt. Nio av tio tillfrågade i undersökningen litar också på att jakten bedrivs på ett humant och ansvarsfullt sätt.
Norges jägar- och fiskarförbund konstaterar på sin webbsida att Norges befolkning aldrig varit mer positiv till jakt. Det framkommer i den senast genomförda undersökningen som kallas Årets natur- och miljöbarometer och görs var tredje år i Norge. Av de tillfrågade svarar 78 procent att de är mycket positiva eller ganska positiva till jakt. Det är en ökning med fyra procent sedan förra undersökningen 2017.

Nöjd jägarbas

– Vi är naturligtvis mycket nöjda med den utvecklingen. Att vi möter förståelse för jakt hos befolkningen är viktigt för jaktens framtid. Jakt är en del av vårt kulturarv, och ett av de viktigaste verktygen vi har i naturförvaltningen, säger Knut Arne Gjems, ordförande för Norges jägar- och fiskarförbund, NJFF, på förbundets webbsida. En fråga var ”Hur stor tilltro har du till att jakt i Norge utövas på ett humant och försvarligt sätt?” 88 procent av de tillfrågade svarade att de har stor tilltro till det. Det är en ökning med nio procent de senaste tolv åren, konstaterar Norges jägar- och fiskarförbund.

”Mycket hög standard”

– Att vi har en sådan grundläggande tillit i befolkningen är flott. Tillit måste man göra sig förtjänt av. Vi i NJFF jobbar varje dag med utbildning av nya och erfarna jägare. Det allra viktigaste är att etablera en grundläggande respekt för naturen och djur vi jagar. Som jag känner norska jägare kan jag ärligt säga att vi har en jägarkår som konsekvent håller en mycket hög standard och som förtjänar det förtroende som undersöknigen visar, säger Knut Arne Gjems. Enkätundersökningen genomförs på uppdrag av Miljödirektoratet, Norsk Friluftsliv, Norges Jägar- och Fiskerförbund och Statskog. Var tionde person Norge är registrerad i Jägarregistret.