Jaktnyheter

Hittade inälvor på jaktmarken – polisanmält

Rådjur är en av arterna som ingått i studien. Arkivbild: Gettyimages

Ett jaktlag i Mönsterås har anmält misstänkt tjuvjakt på rådjur sedan inälvor påträffats på deras mark.

"}}

Kalmarposten rapporterar att jägarna, som hittade inälvorna, lyssnat runt i jaktlaget och ingen av medlemmarna har fällt något rådjur på platsen.

Därför drar jaktlaget slutsatsen att någon olovligen gått in på deras mark och fällt ett rådjur och tagit ur det.

Saken är polisanmäld.