Jaktnyheter

Hittade blodspår efter två tjuvskjutna dovhjortar

Blodspår och bilspår fanns bland annat på platsen. Karta: Google maps
Spår efter misstänkt tjuvjakt på dovhjort har påträffats i Ripsa i Sörmland.
Södermanlands Nyheter berättar att en anställd på gården Edeby Ripsa hittade mycket blod på en plats och spår efter två fällda djur och en bil. Även släpspår fanns på platsen och saken har nu polisanmälts som misstänkt tjuvjakt. Enligt anmälningen är det två dovhjortar som skjutits illegalt. Det ska ha förekommit tjuvjakt förut på gårdens ägor.