Jaktnyheter

Hedin nekas sina vapen – överklagan avslagen

Polisens beslut att neka Karl Hedin sina vapen står fast. Det har Förvaltningsrätten beslutat, skriver Svensk Jakt.
Vargdebattören och industriledaren Karl Hedin är en av de misstänkta i den så kallade jakthärvan i Västmanland, där åklagaren från början påstod att bland annat vargar jagats illegalt. Nu har åklagare Lars Magnusson ändrat den påstådda gärningsbeskrivningen till att Karl Hedin ska ha varit ute på jaktmarken strax före lunch i 40 minuter och haft för avsikt att jaga varg. Hedin har förklarat att han åkte till jaktmarken för att kolla om han hörde vargyl eller såg spår efter varg – eftersom man skulle jaga älg på marken följande dag och han var orolig för att hundarna kunde bli attackerade av varg.

Går vidare till Kammarrätten

Åklagare Lars Magnusson hävde beslaget av Karl Hedins vapen, men då fattade istället Polismyndigheten i Bergslagen beslut att vapnen skulle omhändertas. Det är det beslutet som nu granskats av Förvaltningsrätten. Svensk Jakt rapporterar att Polisen får rätt – omhändertagandet hävs inte. ”Det Karl Hedin framfört och bifogat samt det som i övrigt förevarit i målet ger inte förvaltningsrätten anledning att göra någon annan bedömning än den Polismyndigheten gjort i sitt beslut”, skriver Förvaltningsrätten. – Det är svårt att argumentera mot en dom där inte förvaltningsrätten för fram några argument. Men vi kommer att gå vidare till kammarrätten med det här, säger Karl Hedins advokat, Sven Severin, till Svensk Jakt. Läs mer bland annat här.