Jaktnyheter

Harpest ställer till det i Norrbotten

Imorgon drar Har-SM i gång. Arkivfoto: Per Jonson
Norrbotten (JJ) Ett flertal fall av harpest har uppmärksammats i Norrbotten och nu ber Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) privatpersoner om att rapportera och skicka in fynd.
– SVA är intresserat av att undersöka utbredningen och omfattningen av detta sjukdomsutbrott hos harar i Norrbotten. Vi ber därför jägare och allmänhet att rapportera in fynd av döda harar, samt om möjligt skicka in döda harar som är i gott skick. Harpest är en anmälningspliktig sjukdom och tillika zoonos, det vill säga den kan även smitta människor. Därför är det viktigt att både rapportera och skicka in djur för obduktion så att vi kan säkerställa en diagnos, säger bitr. statsveterinär Jonas Malmsten, SVA. Harpest (tularemi) är en mycket smittsam bakteriesjukdom som drabbar flera varmblodiga djur, inklusive människor, hundar, gnagare och hardjur. Den uppträder främst under sensommar och tidig höst. Bakterien sprids vanligtvis av mygg, eller via kontakt med sjukt djur. Vid hantering av döda harar är det viktigt att använda handskar, och tvätta händerna noggrant efteråt, skriver SVA i ett pressmeddelande.