Jaktnyheter

Harpest: Fler fall av smittade jägare väntas

Förändringar i organ vid harpest där man ser framför allt vita härdar (nekroser, det vill säga vävnadsdöd) i benmärg, mjälte och lever. Foto: SVA
505 fall av harpest har inrapporterats fram till 22 augusti i år. Det ska jämföras med drygt 100 under ett medelår, och inför stora jaktpremiärer i dagarna väntar sig myndigheter flera insjuknanden.
I mitten av augusti hade Folkhälsomyndigheten tagit emot 212 anmälningar om harpest under året. Men redan den 22 augusti uppdaterade myndigheten siffran till 505. Det ska jämföras med ett medelår på drygt 100 anmälningar. Nu på söndag den 1 september börjar harjakten och dagen efter börjar älgjakten i de norra delarna av Sverige, med massor av jägare ute i skogarna. Myndigheterna väntar sig att fler jägare kommer att insjukna i harpest.

Utbrottet väntas växa

De flesta sjukdomsfallen har rapporterats in från Dalarna, Gävleborg och Örebro län men den senaste veckan ses även en ökning i Västerbottens och Norrbottens län och i Jämtlands län. Då antalet sjukdomsfall vanligtvis är som störst under september väntas utbrottet växa ytterligare under de kommande veckorna. Det är känt att gnagare såsom harar, möss, sorkar och lämlar kan vara bärare av sjukdomen och att den vanligtvis sprids till människor via insektsstick och fästingbett. Tidigare i augusti informerade Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) om att sjukdomen har påvisats i döda harar.

Använd handskar

Enligt länsveterinär Johan Olsson på länsstyrelsen i Jämtland vill SVA ha kontakt med personer som hittar döda harar ute i markerna. – En självdöd hare ska man inte ta i utan handskar. Den bör stoppas i en påse och sedan ska man ta kontakt med SVA, säger Johan Olsson. Jämtland/Härjedalens stövarklubb är arrangörer av SM för harhundar i Strömsund under hösten. Och de är allvarligt bekymrade över harpesten. – Vi har haft bra med hare och hade sett fram emot harhunds-SM för stövare. Tyvärr är det två fall konstaterade uppe i Frostvikenområdet. Men vi får försöka ha provrutor där vi vet att det finns hare, menar Martin Magnusson, en av arrangörerna för har SM. Nu har vi två stora jaktpremiärer i dagarna. Hur ska man skydda sig emot harpesten? – Man ska ha heltäckande klädsel och använda myggmedel. Skjuter man en hare bör man ha latexhandskar på händerna för att skydda sig vid urtagningen. Men eftersom smittan kan finnas i köttet bör man tillaga den ordentligt också, säger länsveterinär Johan Olsson.

Harpest

Vid tularemi (harpest) insjuknar patienten akut med hög feber, huvudvärk och illamående. Om man har smittats via direktkontakt med ett sjukt djur (ofta hare) eller via insektsbett, uppstår i regel ett sår lokalt, och de näraliggande lymfknutorna förstoras och blir ömma. Personer som har smittats via luftvägarna insjuknar i lunginflammation. Vid intag av smittat vatten insjuknar man även med sår i munnen och svalget.

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs genom att man påvisar antikroppar mot harpestbakterien i blodprov eller påvisar bakteriens arvsmassa i prov från sår. Eventuell odling av bakterierna ska ske på ett säkerhetslaboratorium på grund av risken för laboratoriesmitta. Sjukdomen behandlas med antibiotika. Utan behandling tar det flera veckor innan man blir frisk. Dödligheten utan behandling är låg, högst någon procent. Källa: Folkhälsomyndigheten

Per Andersson