Jaktnyheter

Hårdare straff för brott mot djur

“Det jag har räcker”, säger åklagaren om åtalet mot Robert Salomonsson. Foto: Patrik Svedberg

Regeringen föreslår att det ska införas en ny straffskala för de allvarligaste fallen av brott mot djur.

"}}

Regeringen har idag lämnat över en lagrådsremiss om skärpta straff och ett mer ”effektivt sanktionssystem” vid brott mot djur. I den nya bestämmelsen i brottsbalken förslås straffskalan vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Dessutom ska myndigheterna som ansvarar för djurskyddskontroller vidare kunna besluta om sanktionsavgifter, så att även mindre allvarliga brott snabbt ska få en kännbar reaktion.

Böter upp till 100.000

Det innebär att länsstyrelsen kan besluta om böter om lägst 1.000 kronor och högst 100.000 kronor, i djurskyddsärenden innan de eventuellt avgörs i domstol.

– I Sverige har vi en stark djurskyddslagstiftning och en hög djurskyddsnivå. Vi har många kunniga och duktiga djurhållare. Men i de fall någon inte lever upp till kraven i lagstiftningen behöver samhället gripa in med snabba och effektiva sanktioner. Vi föreslår därför de här förändringarna för att vässa systemet och ytterligare stärka djurskyddet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande.

Lagändringen är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2022.