Jaktnyheter

Harar med tre öron efterlyses

Finns det fler fältharar som är mutationer med tre öron? Råkar en jägare fälla en sådan hare vill SLU-forskarna få in haren för undersökning. Foto: Dan Evertsson

I morgon börjar harjakten. Då är det efterlysning på fältharar som har tre öron. Det är Carl-Gustaf Thulin på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala som vänder sig till harjägare som till äventyrs fäller en treörad hare under den här jaktsäsongen. I så fall ber han om att haren skickas till SLU, så att den kan undersökas.

"}}

Allt började med att SLU i våras fick en bild från Dan Evertsson i Västerås. Han hade fotograferat en fälthare med tre öron.

­­­– Det beror på en förändring av arvsanlagen, en så kallad mutation. Det vi frågar oss är vilken mutation det rör sig om och i så fall varför det blivit så och om haren är normal i övrigt, kommenterar Carl-Gustaf Thulin.

SLU vill ha jägarnas hjälp

För att kunna utreda detta vill SLU ha hjälp att samla in harar med tre öron. Harjakten börjar som vanligt den 1 september i hela Sverige.

– Om ni under jaktsäsongen 2021/2022 skulle fälla en hare med tre öron, kontakta oss så snart möjligt efter att haren fällts, uppmanar Carl-Gustaf Thulin.

Gåva som tack för treörad hare

– Vi vore mycket tacksamma om ni vill hjälpa forskningen på detta vis. Vi ordnar frakt/hämtning samt skickar en liten gåva som tack för hjälpen, tillägger han.

SLU vill ha kontakt via e-post eller SMS. Är det helg bör det ske med SMS.

Gabriella Lindgren på SLU nås på gabriella.lindgren@slu.se eller 070-328 03 92.
Carl-Gustaf Thulin nås på carl-gustaf.thulin@slul.se eller 070- 564 53 58.