Jaktnyheter

Här vill länsstyrelserna öka vargstammen

Så här föreslås vargarna fördelas i det mellersta rovdjursförvaltningsrområdet.
Vargstammen ska öka ytterligare i Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Västra Götaland. Det är innebörden av det förslag som det mellersta rovdjursförvaltningsområdet offentliggjorde på onsdagen.
I vilförvaltningsdelegationen i Dalarna gick det inte att nå konsensus kring förslaget. Så här skriver länsstyrelsen Dalarna i ett pressmeddelande som här återges i sin helhet: ”Miniminivåerna för landets stora rovdjur ses över minst vart femte år. Det är Naturvårdsverket som fattar beslut om fördelningen efter förslag från länsstyrelserna. Som en del i årets översyn har länsstyrelserna i mellersta förvaltningsområdet, efter omfattande samverkan, nu enats om ett förslag på länsvis fördelning av miniminivåer för vargföryngringar. Enligt Naturvårdsverkets vägledning bör norra och södra förvaltningsområdena föreslå miniminivåer som motsvarar de vargföryngringar som konstaterats vid inventering. Mellersta förvaltningsområdet ska sedan fördela övriga föryngringar så att den sammanlagda summan når upp till referensvärdet på 300 vargar**. Det betyder att mellersta förvaltningsområdet har 28,5 föryngringar att fördela mellan de åtta länen. I Dalarna ökar miniminivån från 7 till 8 föryngringar Beslutet om fördelning av vargföryngringar baseras dels på tidigare fastställa inventeringsresultat, men tar också hänsyn till frågor som landareal, tillgången på lämpliga boendemiljöer, utbredningen av sårbara områden som renskötselområdets kalvningsland och områden med särskilt hög täthet av tamdjursbesättningar. – Dalarna är det till ytan största länet i mellersta förvaltningsområdet. Ser vi till vargar per ytenhet så tar Dalarna inte det största ansvaret för vargstammen, även om vi får flest totalt sett, säger Linda Vedin, vilthandläggare, på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Förslaget har prövats i Dalarnas viltförvaltningsdelegation men samsyn kunde inte nås om hur många föryngringar Dalarna bör ha. – Sett till de nationella mål som vi har att arbeta mot och vägledningen från Naturvårdsverket så kan inte Dalarna ha färre föryngringar, säger landshövding Ylva Thörn.”