Här vill länsstyrelserna öka vargstammen

Vargstammen ska öka ytterligare i Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Västra Götaland. Det är innebörden av det förslag som det mellersta rovdjursförvaltningsområdet offentliggjorde på onsdagen.

Så här föreslås vargarna fördelas i det mellersta rovdjursförvaltningsrområdet.

I vilförvaltningsdelegationen i Dalarna gick det inte att nå konsensus kring förslaget.

Så här skriver länsstyrelsen Dalarna i ett pressmeddelande som här återges i sin helhet:

”Miniminivåerna för landets stora rovdjur ses över minst vart femte år. Det är Naturvårdsverket som fattar beslut om fördelningen efter förslag från länsstyrelserna. Som en del i årets översyn har länsstyrelserna i mellersta förvaltningsområdet, efter omfattande samverkan, nu enats om ett förslag på länsvis fördelning av miniminivåer för vargföryngringar.

Enligt Naturvårdsverkets vägledning bör norra och södra förvaltningsområdena föreslå miniminivåer som motsvarar de vargföryngringar som konstaterats vid inventering. Mellersta förvaltningsområdet ska sedan fördela övriga föryngringar så att den sammanlagda summan når upp till referensvärdet på 300 vargar**. Det betyder att mellersta förvaltningsområdet har 28,5 föryngringar att fördela mellan de åtta länen.

I Dalarna ökar miniminivån från 7 till 8 föryngringar

Beslutet om fördelning av vargföryngringar baseras dels på tidigare fastställa inventeringsresultat, men tar också hänsyn till frågor som landareal, tillgången på lämpliga boendemiljöer, utbredningen av sårbara områden som renskötselområdets kalvningsland och områden med särskilt hög täthet av tamdjursbesättningar.

– Dalarna är det till ytan största länet i mellersta förvaltningsområdet. Ser vi till vargar per ytenhet så tar Dalarna inte det största ansvaret för vargstammen, även om vi får flest totalt sett, säger Linda Vedin, vilthandläggare, på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Förslaget har prövats i Dalarnas viltförvaltningsdelegation men samsyn kunde inte nås om hur många föryngringar Dalarna bör ha.

– Sett till de nationella mål som vi har att arbeta mot och vägledningen från Naturvårdsverket så kan inte Dalarna ha färre föryngringar, säger landshövding Ylva Thörn.”

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Flydde från björn i vild panik

Midsommarfirandets inledande friskvårdsprojekt slutade i dödsångest. Stina Sundström och sju mindre barn sprang på en björn utför Enviken och flydde för livet.

Vinn tre dagars jakt i Ströms Vattudal

Drömmer du om att få uppleva älgjakt när den är som bäst. Tveka då inte att anmäla dig till Jaktjournalens Vinnarjakt i Ströms Vattudal, Jämtland, i slutet av september. Vi lottar ut fem platser till våra prenumeranter.

Finska rakrepetern Lynx testas

Finska studsaren Lynx TD15 är en rakrepeter med en enkel men ytterst smart konstruktion. Pipan, fram- och bakstock har separata fästen i ett fräst och slipat aluminiumblock. Att lossa kolven med pipan fast i lådan gör att träffläget förblir orubbat.

I hårkorset: Var är jägarna i vapendebatten?

Vi jägare och sportskyttar utgör inte hotet, men drabbas ändå fatalt. Varför skriker vi inte högre när vår vardag raseras bit för bit. Ett nytt vapendirektiv ska tillämpas i Sverige och under några år har frågan utretts och stötts och blötts. Än så länge finns ingen kvitto på utfallet men om polisen hade fått bestämma
ANNONS ▼

Annonser