Här vill länsstyrelserna öka vargstammen

Vargstammen ska öka ytterligare i Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Västra Götaland. Det är innebörden av det förslag som det mellersta rovdjursförvaltningsområdet offentliggjorde på onsdagen.

Så här föreslås vargarna fördelas i det mellersta rovdjursförvaltningsrområdet.

I vilförvaltningsdelegationen i Dalarna gick det inte att nå konsensus kring förslaget.

Så här skriver länsstyrelsen Dalarna i ett pressmeddelande som här återges i sin helhet:

”Miniminivåerna för landets stora rovdjur ses över minst vart femte år. Det är Naturvårdsverket som fattar beslut om fördelningen efter förslag från länsstyrelserna. Som en del i årets översyn har länsstyrelserna i mellersta förvaltningsområdet, efter omfattande samverkan, nu enats om ett förslag på länsvis fördelning av miniminivåer för vargföryngringar.

Enligt Naturvårdsverkets vägledning bör norra och södra förvaltningsområdena föreslå miniminivåer som motsvarar de vargföryngringar som konstaterats vid inventering. Mellersta förvaltningsområdet ska sedan fördela övriga föryngringar så att den sammanlagda summan når upp till referensvärdet på 300 vargar**. Det betyder att mellersta förvaltningsområdet har 28,5 föryngringar att fördela mellan de åtta länen.

I Dalarna ökar miniminivån från 7 till 8 föryngringar

Beslutet om fördelning av vargföryngringar baseras dels på tidigare fastställa inventeringsresultat, men tar också hänsyn till frågor som landareal, tillgången på lämpliga boendemiljöer, utbredningen av sårbara områden som renskötselområdets kalvningsland och områden med särskilt hög täthet av tamdjursbesättningar.

– Dalarna är det till ytan största länet i mellersta förvaltningsområdet. Ser vi till vargar per ytenhet så tar Dalarna inte det största ansvaret för vargstammen, även om vi får flest totalt sett, säger Linda Vedin, vilthandläggare, på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Förslaget har prövats i Dalarnas viltförvaltningsdelegation men samsyn kunde inte nås om hur många föryngringar Dalarna bör ha.

– Sett till de nationella mål som vi har att arbeta mot och vägledningen från Naturvårdsverket så kan inte Dalarna ha färre föryngringar, säger landshövding Ylva Thörn.”

AKTUELLT

Nu är tid för att stärka banden med jakthunden

Det är så här års man kan stärka banden med hunden, så att man slipper stå och klia sig i huvudet och fundera på varför den hellre jagar fyra socknar bort än på marken där man själv befinner sig, skriver Mikael Moilanen i den här krönikan.

Svårt vargbiten älg avlivad i Värmland

En älg som sargats svårt av vargar avlivades på onsdagen strax öster om Karlstad. – Den blödde väldigt och hade svåra bettskador, berättar Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson.

Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Annonser