Jaktnyheter

Här sker flest viltolyckor – län för län

Bilisters beteende måste förändras, menar NVR. Arkivfoto: Per Jonson.
Kugabacka (JJ) Viltolyckorna fortsätter att öka i Sverige. Hittills i år har över 41 000 olyckor inträffat, en ökning med nio procent jämfört förra året. Hur ser det ut i ditt län?
Hösten är den tid på året då det sker flest viltolyckor. Älgjakt, svampplockare och brunsttider gör djuren mer aktiva och irrar sig lätt upp på vägarna. Dessutom bidrar mörkret till att sikten försämras för bilisterna. Försäkringsbolaget If har räknat fram listan över länen med flest viltolyckor i förhållande till antalet registrerade personbilar. Kalmar län är den region där risken att drabbas av en viltolycka är störst, med 22,8 olyckor per 1000 bilar till och med mitten på oktober i år. Det är nära tre gånger så stor risk att råka ut för en viltolycka i Kalmar län jämfört med genomsnittet för landet som helhet (8,4). Norrbotten är det län där risken är minst, med 2,78 olyckor per 1000 bilar. Fram till mitten på oktober i år har viltolyckorna i hela landet ökat med över nio procent till 41 000 olyckor jämfört med samma period förra året. 3 563 av dessa är älgolyckor, 3 516 vildsvinsolyckor och drygt 32 000 krockar med rådjur. 24 örnar och sex björnar ingår också i statistiken. Det visar färsk statistik från Nationella Viltolycksrådet.

Risk per län 2017

Antal olyckor per 1000 personbilar registrerade i länet (förra året inom parentes)

1. (1) Kalmar 22,85 (18,6) 2. (2) Kronoberg 20,34 (17,9) 3. (3) Värmland 15,6 (14,1) 4. (4) Södermanland 14,25 (10,9) 5. (7) Jämtland 14,16 (10,23) 6. (5) Jönköping 13,29 (10,85) 7. (13) Blekinge 11,61 (7,15) 8. (6) Gotland 11,43 (10,81) 9. (9) Östergötland 10,77 (8,7) 10. (8) Uppsala 10,35 (9,3) 11. (10) Dalarna 9,08 (8,44) 12. (12) Västra Götaland 8,58 (7,22) 13. (11) Örebro 7,98 (8,35) 14. (14) Halland 7,89 (6,5) 15. (15) Västmanland  7,38 (5,81) 16. (16) Skåne 6,54 (5,79) 17. (17) Gävleborg 5,91 (5,5) 18. (19) Västernorrland 5,57 (4,12) 19. (18) Västerbotten 4,5 (4,44) 20. (20) Stockholm 3,75 (2,8) 21. (21) Norrbotten 2,78 (2,34)
Källa: Försäkringsbolaget If