Jaktnyheter

Här ska kadavren brännas – central upprättad i Fagersta

Den mobila förbränningsanläggningen Hurikan uppställd på avfallsstation i Fagersta. Foto Jordbruksverket.

Som ett viktigt led i arbetet med att bekämpa afrikansk svinpest har Jordbruksverket beslutat att upprätta central för provtagning och förbränning av vildsvinskadaver i Fagersta. Centralen är nu uppbyggd och bemannad med utbildad personal. Av smittskyddsskäl kommer enbart behöriga att få tillträde till anläggningen.

Från och med den 12 september finns en central på plats för provtagning förbränning av de vildsvinskadaver som påträffas i den beslutade restriktionszonen.

– Det är mycket viktigt att vi nu har en fungerande central på plats. Centralen är uppbyggd på ett sätt som innebär att vi kan utföra provtagning och förbränning på ett effektivt sätt och med en smittsäker transportkedja, säger Helena Sixtensdotter, insatschef på Jordbruksverkets operativa ledningscentral i ett pressmeddelande.

Tält för provtagning av Afrikansk svinpest uppställt på avfallsanläggning i Fagersta. Vid tältet står veterinär och smittskyddshandläggare Maria Cedersmyg från Jordbruksverket och Insatschef Robert ter Horst från Distriktsveterinärerna. Foto: Jordbruksverket.

Genom att dela upp området där centralen ligger i rena och orena zoner säkras att smittan inte sprids vidare. Samtidigt saneras alla transporter och all utrustning innan de lämnar den smittade zoner och alla som deltar i arbetet utbildas i hur de ska följa smittskyddsrutinerna.

Inga obehöriga har tillträde till området