Jaktnyheter

Här har vildsvinens speciella salmonella konstaterats

De röda vildsvinsfigurerna visar i vilka jaktvårdskretsar den speciella salmonella smittan är konstaterad. Bild: SVA och Gettyimages, montage

72 vildsvin som varit smittade av salmonella choleraesuis har påträffats sedan SVA inledde övervakningen i hösten 2020. Nästan samtliga fall är konstaterade i Sörmland och Skåne.

"}}

– Den här övervakningen bygger framförallt på att jägare skickar in prover, säger Cecilia Hultén, epedemiolog och veterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala.

Jaktjournalen berättade på onsdagen om brist på vildsvinskultingar på Bengt Nilssons jaktmark i Skurup. Han tror att det kan handla om att vildsvinen drabbas av salmonella choleraesuis, en smitta som var utrotad i Sverige i 40 år men som nu åter fått fäste i landet.

72 fall hittills

Sommaren 2020 beslutade SVA att inleda en övervakning av smittspridningen och i oktober samma år började man samla in och analysera prover från döda vildsvin.

Totalt i landet har 613 vildsvin analyserats, det handlar både om självdöda djur och vilt som fällts av jägare. I 72 fall har djurkropparna burit på den specifika salmonellan.

– Det är 48 vildsvin i Sörmland och 24 vildsvin från Halmstad och söderut i Skåne, säger Cecilia Hultén vid SVA.

Fyra av provsvaren som visar salmonella är tagna inom det geografiska område där Bengt Nilsson jagar i Skurup.

Inne på SVA:s hemsida finns en kartbild som visar exakt inom vilka jaktvårdskretsar de positiva salmonellaproven är tagna.

Här har SVA samlat frågor och svar om salmonella choleraesuis.