Jaktnyheter

Här är han – Sveriges förste blypolis

Om Sven Jansson dyker upp under jakten blir det röntgenundersökning.

Sven Jansson har anlitats av Naturvårdsverket för att agera ambulerande blypolis i Sverige.
- Jag kommer att röntga jägare och se om de bär blyhagelpatroner, säger han.

"}}

Den 16 februari infördes de nya EU-reglerna för blyhagelpatroner i medlemsländerna. Blyhagel får inte skjutas inom 100 meter från våtmark.

Det har länge varit oklart vilken myndighet som ska övervaka om reglerna efterlevs. Nu står det klart att det är Naturvårdsverket och den förste ”blypolisen” har kontrakterats.

Det är 52-årige Sven Jansson, som har förflutet som bagare och mejerikontrollant. Han kommer att åka runt i Sverige och göra stickprovskontroller.

Röngtenbilder som visar typisk bild av jägare som inte svalt eller stoppat upp blyhagel i kroppsöppningar.

EU-dispens

– Eftersom jag formellt inte har polismans befogenhet, och det skulle kunna ses som ett övergrepp i den personliga integriteten att känna igenom fickorna på folk, kommer jag tyvärr att tvingas röntga dem i min mobila utrustning som jag har med mig på en släpkärra, berättar Sven Jansson.

Röntgenmaskinen kommer att avslöja om jägare gömmer blypatroner någonstans på kroppen.

Naturvårdsverkets ledning har bestämt att satsningen ska vara självfinansierande. Därför får alla jägare som genomgår kontroll betala en avgift på 1.500 kronor.

– Det blir ett fritt och fint arbete. Det ska bli härligt att komma ut i skogarna och prata med folk. Jag har köpt en kolbulle-panna och fått björkved från Naturvårdsverkets externlager, så jag kommer inte att ”tunna ur”, berättar Sven Jansson och skrattar högt.

Hemvärnet och polisen

Han kommer att jobba dygnets alla ljusa timmar.

– Jag ska köra på så många jag hinner per dag. För jägarna är det småpengar om man jämför med vilket elände blyhagel ställer till med i naturen, säger Sven Jansson, som tar hälften av pengarna i provisionslön.

Om en jägare röntgas och visar sig ha gömt blyhagel någonstans i fickorna eller i kroppsöppningar, eller svalt patroner, sätter Sven på sig skyddskläder och hjälm och låser röntgenbåset med en fjärrkontroll och inväntar hjälp från hemvärnet och polisen.

– Jag har gått en snabbkurs i diverse trix för närstrid, så jag är inte hjälplös under tiden jag väntar på förstärkning, säger Sven Jansson med en lite hotfull underton.

För de som vill genomgå undersökningen lite billigare finns möjlighet till grupprabatt.

– Jag kommer att annonsera på Facebook och ge 15 kronor rabatt till varje jägare som ingår i grupper som är fler än 29 jägare och anmäler sig för att genomgå undersökningen. Då får de ut rabatten i kaffekuponger, som kan lösas in på närmaste ”Kaffestugan”. Det går också att lösa ut rabatten i rivna morötter på Röbbelgröbbo rotsaker, avslöjar Sven Jansson.

”Win-Win-situation”

Det var länge oklart om projektet var genomförbart, då frakt av medicinsk utrustning på grusvägar är förbjuden enligt EU-lagstiftning.

– Vi har fått dispens från EU. Den innebär att vi i röntgenbåset också kan frakta matlådor till våra anställda. En win-win-situation, som vi älskar, säger Marcus Franksson på Naturvårdsverket.