Jaktnyheter

Här är forskarnas bild som kan stoppa blyad ammunition i EU

En havsörn som dött av blyförgiftning. I mag- och tarmkanalen, mellan bakbenen hittade SVA:s veterinärer ett blyfragment, som syns inringat på röntgenbilden. Foto: SVA
EU vill förbjuda all blyad ammunition, bland annat för att den uppges döda örnar. – Främsta källan är bly från blyammunition i bytesdjur och kadaver, säger biträdande statsveterinären Karin Olofsson-Sannö på SVA.
För några veckor sedan fick veterinärerna på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, in en havsörnshona som hittats död under ett bo i Gårdskär i Tierps kommun. – Hon var välmusklad och hade ordentligt med fett på kroppen. Vi hittade inga som helst skador som kunde förklara varför hon uppenbart dött knall och fall. Röntgenplåtarna visade att hon hade ett cirka två centimeter långt blyfragment i mag- och tarmkanalen , säger Karin Olofsson-Sannö, som obducerade fågeln. Låter stort för att vara bly från ammunition. Kan ni dra någon slutsats var blyet kommer ifrån? – Vi gör inte några forensiska utredningar av alla blyrester vi hittar i örnarna. I det här fallet skulle det kunna vara en del av en utsvampad blykula. Det är svårt att tänka sig att det förekommer så många andra typer av fast bly i naturen, svarar Karin Olofsson-Sannö. SVA skickade in njure och lever för analys och provsvaren visade kraftigt förhöjda blyvärden hos havsörnen.

Karin Olofsson-Sannö

Olika sorters bly

Karin Olofsson-Sannö hänvisar till en vetenskaplig undersökning som gjordes av Naturhistoriska Riksmuseet, SVA och Stockholms Universitet, och där man undersökte leverprover hos havsörnar som obducerats mellan 2004 och 2011. Forskarna anger att blyet i örnarna var av en annan typ än den som storskaligt sprids via luftföroreningar, exempelvis från blyad bensin, och hittas i skogsmark, torvmossar och ytsediment i sjöar. ”Majoriteten av leverproverna från örnarna visar dock en helt annan isotopsignatur (figur 7-9), vilket pekar på att den dominerande källan i bly i deras kroppar är en annan än den allmänna storskaliga blydepositionen över landet. Den troligaste källan är bly från de ammunitionsrester som de fått i sig via kontaminerade kadaver och bytesdjur. Spridningen av isotopkvoter bland de högbelastade, blyförgiftade, individerna är relativt stor men detta är att förvänta eftersom isotopsammansättningen hos bly i ammunition av olika ursprung kan variera ganska mycket”, skriver forskargruppen.

20 fall 2019

– Örnar som drabbas av låggradiga blyförgiftningar får svårt att orientera sig och flyga. Det sätter sig på hjärnan och de får svårt med koordinationen, drabbas av blödningar i mag- och tarmkanalen och dör inte sällan av att det är utmärglade. Vid höga koncentrationer av bly dör de knall och fall, säger Karin Olofsson-Sannö. Under 2019 fick SVA in 204 döda havsörnar. Av dessa har 19 diagnosticerats med blyförgiftning. Antalet döda kungsörnar som Karin Olofsson och hennes kollegor undersökte var under 2019 37 stycken. En hade dött av blyförgiftning. – Varifrån blyet kommer i varje död örn kan vi inte säga. Det kan vara bly som ackumulerats i sedimentlager eller på soptippar och som djur äter ifrån. Men främsta källan är slaktrester eller kadaver efter djur som skjutits med blyad ammunition, säger Karin Olofsson-Sannö. Hon framhåller också att det sannolikt finns ett stort mörkertal. Långt ifrån alla döda örnar obduceras och röntgas. – Ibland får vi bara in enskilda kroppsdelar, en vinge eller ett ben efter en örn som dött och som ruttnat bort eller blivit uppätet av andra djur, säger Karin Olofsson-Sannö. Varför får ni aldrig in exempelvis vargar eller andra toppredatorer som dött av blyförgiftning? – Det är klart att även de har bly i sina kroppar. Men i förhållande till sina kroppsvikter får de inte sig så mycket bly att de dör. En varg kan väga över 50 kilo medan en stor havsörn väger sex kilo, svarar Karin Olofsson-Sannö. Jaktjournalen har berättat om den process som just nu pågår inom EU och kan leda till att all blyad ammunition blir förbjuden.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21