Jaktnyheter

Han har stora planer för medling i vargkonflikten

Bernard le Roux ska försöka få människor att hantera vargkonflikten. Foto: Privat och Mikael Moilanen, montage

Bernard le Roux är mannen som ska försöka få ned konfliktnivån kring de svenska vargarna. Om hans planer blir verklighet kommer EU att betala för sex ”dialogforum” där vargdrabbade och vargvärnare ska lära sig att hantera konflikten.

Bernard le Roux skrattar en lång stund när han får frågan om han åtagit sig ett omöjligt jobb.

– Jo, det har jag nog. Men om jag misslyckas ska jag vara ärlig och berätta det också, säger han.

Vargattackerna avlöser varandra runt om i landet och drabbade människor som ska leva med vargarna är förbannade.

Vargvärnarna är också förbannade.

Nu ska medlaren Bernard le Roux försöka få ned konfliktnivån.

Sex ”dialogforum”

Bernard le Roux och hans bolag har beviljats tre miljoner kronor under tre år av WWF. Planen är att inrätta sex ”dialogforum” på olika platser i Sverige. Där ska människor som tycker olika om vargen lära sig att ”hantera konflikten”.

Projektet har fått namnet Rovdjursdialog.

Under åren 2021-20222 har Bernard le Roux jobbat med samma sak åt EU.

– EU vill skapa ”plattformar för dialog” i olika frågor. Jag gillar inte ordet plattform utan kallar det för forum för dialog, säger Bernard le Roux.

Ett försök med dialogforum görs i Brängenreviret och i en förlängning hoppas Bernard le Roux att EU ska skjuta till pengar både för att driva dialogforumen vidare – men också finansiera konkreta försök med boskapsvaktande hundar och uppsättning av så kallat rovdjursavvisande stängsel kring större djurbesättningar.

Efter att det första forumet startats i Brängenreviret vill Bernard le Roux gå vidare med idén på andra håll i Sverige.

– Tanken är att det ska bli två forum i Värmland och ytterligare tre forum i Örebro, Falköping och Skåne, säger Bernard le Roux .

Jobbat med medling

Han är 60 år gammal och bor i Västra Götaland. Han är född och uppvuxen i Sydafrika, där han utbildade sig till jurist innan han hoppade av juristkarriären och blev lärare på lågstadienivå.

– Jag kunde inte jobba som jurist i ett land där systemet i grunden var förtryckande, säger Bernard le Roux.

Han kom till Sverige för 20 år sedan och började åta sig uppdrag att arrangera möten mellan brottsoffer och gärningsmän. Sedan dess har han och en kollega i bolaget jobbat med frågor som trygghet och våld i Eskilstuna samt konflikter kring vind- och vattenkraft

Nu vill Bernard le Roux bjuda in representanter för drabbade djurägare, jägare och rovdjursvärnare och myndigheter till möten där man ska lyssna på varandras argument.

– Tanken är inte att få folk att enas, för det kommer de aldrig att göra om vargar. Man ska prata varandra vad som hänt och vi upprättar ett forum där människor med olika perspektiv möts och diskuterar hur man hanterar konflikter. Det händer någonting i vid ett bord när människor med olika uppfattningar sätter sig och börjar prata med varandra, säger Bernard le Roux.

”Hemska saker”

På så sätt ska konflikten bli hanterbar, enligt Bernard le Roux som ser ett stort problem i att samtalen idag främst sker på Facebook.

– Där bildas olika bubblor där människor med en åsikt bara möter människor med samma åsikt. När det händer något stort möts folk med olika uppfattningar i samma trådar och då skriver de hemska saker om varandra, framförallt på helgerna, säger Bernard le Roux.

Han uppger att det finns ett intresse hos EU att finansiera konkreta försök med åtgärder som kan dämpa konflikten kring vargen.

– Det är konflikter kring vargar i flera EU-länder och det diskuteras på hög nivå inom EU, att stödja konkreta försök bland annat med att sätta upp rovdjursavvisande stängsel kring större djurbesättningar och testa boskapsvaktande hundar, säger Bernard le Roux.

”Den mest komplexa fråga”

Han sticker inte under stol med att den svenska vargkonflikten är svår att lösa.

– Det är den mest komplexa fråga jag jobbat med. Men misslyckas jag, så kommer jag att berätta det öppet och ärligt, säger Bernard le Roux.

Bolaget som han och en kollega driver delar inte ut någon vinst, utan ger bara lön till Bernard och hans kollega.

Pengarna i dialogprojektet går till förberedelser, resor och de fyskiska mötena runt om i landet.