Halländsk varg får skjutas – nytt besked efter fjärde attacken

Efter en fjärde vargattack mot en fårgård i Veddige i Halland ändrar sig nu personalen på länsstyrelsen och beviljar skyddsjakt. Myndighetens tjänstemän trycker på att skyddsjakt skapar förtroende för rovdjurspolitiken och acceptans för rovdjur.

Karta över området där vargen i Halland får skjutas. Karta: Länsstyrelsen

Totalt har 59 får blivit ihjälbitna eller varit så svårt skadade att de avlivats efter fyra vargattacker. Den första attacken inträffade den 21 juli och den senaste upptäcktes på fredagen.

Jakten får starta direkt och pågå till den 6 oktober, meddelar länsstyrelsen på sin hemsida.

Länsstyrelsen utser jaktledare som i sin tur handplockar jägarna som får vara med.

Två hundar får användas och jägarna får genskjuta vargen med motorfordon och använda artificiellt ljus.

Jaktjournalen har rapporterat att beskedet efter tre attacker var nej till skyddsjakt.

Men nu anser länsstyrelsens personal i Halland att det inte finns några andra åtgärder vidta än att skjuta vargen.

Miltals med staket

Djurägarna har berättat för Jaktjournalen att de har drygt 1.000 får på gården och att det skulle behövas miltals med stängsel för att skydda alla beten.

Naturvårdsverkets riktlinjer är att bidrag till så kallat rovdjursavvisande stängsel ska delas ut främst i områden där det finns vargrevir. Området kring Veddige Halland har inget vargrevir, utan man misstänker en ensam varg, en hane född i Björnåsreviret i Dalarna.

Hans saliv fanns på ett får som dödades vid den tredje attacken. I övrigt bygger länsstyrelsen sitt beslut på sannolikhetskalkyler.

”Ett spillningsprov har insamlats den 12 juli, ca 37 km från angreppsplatsen. Observationer gjorda den 14, 15, 18 samt den 22 juli indikerar att det är samma individ som förflyttat sig dessa 37 km”, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

”Enligt riktlinjerna”

Länsstyrelsen framhåller att regelverket inte kräver att en enskild varg är knuten till samtliga attacker och hänvisar till Naturvårdsverket:

”Enligt riktlinjerna bör det inte innebära några hinder för att medge skyddsjakt om det inte är klarlagt vilken individ som orsakat skadorna, samt om angreppen inträffat utanför ett känt revir bör de ha skett inom en kort tidsperiod. Angreppen i länet startade den 21 juli 2020 och har sedan inträffat den 30 – 31 augusti samt den 11 september inom ett mycket avgränsat område”, skriver länsstyrelsen i Halland i sitt beslut.

Beslutet om skyddsjakten är taget för att öka acceptansen för rovdjur, framhåller länsstyrelsen i Halland. Att varghanen från Björnåsreviret är en så kallad F2:a, alltså andra generationens avkomma efter en varg som invandrat från Finland-Ryssland, hindrar inte att den kan skjutas.

”Förtroende och acceptans”

”När vargstammen har en gynnsam bevarade status är dess genetiska status underordnat när en vargindivid uppvisar upprepat angreppsbeteende som i det aktuella fallet eftersom förtroendet för rovdjursförvaltningen och acceptansen för rovdjur tar stor skada om inte staten agerar.

Bedömningen baseras också på regionala riktlinjer som tagits fram i samarbete med övriga länsstyrelser inom södra rovdjursförvaltningsområdet. Genom att följa dessa riktlinjer är ambitionen att förvalta de stora rovdjuren på ett förutsägbart och förankrat sätt, vilket skapar förtroende och acceptans för dem som direkt berörs av rovdjurens förekomst”, skriver länsstyrelsen i Halland i sitt beslut.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Ännu en vargattack mot får i södra Sverige

I helgen inträffade ytterligare en attack mot en fårbesättning i södra Sverige. Länsstyrelsepersonal misstänker att det även denna gång är den fårdräpande tiken från Tönsenreviret i Gävleborg som varit framme.

Big Game läggs ned

Jaktmagasinet Big Game läggs ned. Eventuellt kommer tidningen att återuppstå i framtiden, men nu inriktar sig ägarna på att betala tillbaka pengar till dem som löst prenumerationer men inte fått några tidningar.

Björn som skadsköts i Värmland inte påträffad

Den björn som skadsköts under björnjakten i Värmland har fortfarande inte påträffats. –Jägare släppte släppte hundar på en björn, men den hade då alla fyra hörntänder i behåll, säger Per Larsson på länsstyrelsen.

Sista chansen idag att anmäla sig till Jaga med JJ

Nu är det sista chansen att anmäla sig till utlottningen i Jaga med JJ. Fram till klockan 23 ikväll, den 18 september har du chansen att bli med på gåsjakt i Skåne, drevjakt på rådjur och dovhjort i Trollhättan eller vildsvinsjakt i Göteborg.
ANNONS ▼