Jaktnyheter

Hallå där, Torbjörn Larsson, varför strider ni om vårbocksjakt?

Torbjörn Larsson är ordförande i Svenska Jägareförbundet och förklarar vad striden om vårbocksjakt handlar om. Foto: Gettyimages och Mikael Moilanen, montage
Det rasar en debatt inom Svenska Jägareförbundet där länsföreningar protesterar mot att förbundet sagt ja till jakt på vårbock. Jaktjournalen ringde förbundsordförande Torbörn Larsson för att höra vad jägarförbundarna är oense kring.
Vad strider ni om? – De som är positiva är främst de som bor i grannlänen till länen där man i dag jagar vårbock. Det är ungefär 50-50 mellan dem som vill ha den jakten och de som inte vill ha den. Sedan har vi ett stämmobeslut på att vi ska jobba för mer jakt för medlemmarna. Därför vägde det över så att vi föreslår vårbocksjakt i hela landet. Hur kommer det sig att det är i södra Sverige man protesterar mot jakt på vårbock? – Dels är det en kulturfråga, att man inte jagat vårbock där nere. Man är också rädd för att man ska skjuta sönder stammen. Det är mycket mindre marker där man inte förvaltar rådjuren i större områden. Det vi vet av 35 års testperiod med jakt på vårbock i vissa län är att det inte är någon skillnad på avskjutningen i dessa län och grannlänen. Brukar inte det vara Jägareförbundets hållning, att det ska vara så liberala regler som möjligt för jakt och sedan får varje jägare själv bestämma om han eller hon vill jaga? – Det är vår paroll, som vi också vägt in, att vi ska ha så få regler som möjligt. Ju fler regler vi har, desto mer motstånd kommer det att bli i framtiden. Regler är egentligen ett uttryck för misstro. Vi skulle inte ha några lagar och regler om vi trodde på varandra. Det är det diskussionen handlar om, men nu är förslaget inlämnat till Naturvårdsverket. Vi som bor så till i landet att vi jagat vårbock – visst är det väl en härlig jakt eller vad säger du? – Ja, många tycker att den är härlig. Sedan behöver man inte gå ut och jaga och skjuta allting bara för att det är lovligt. Det bestämmer man ju själv. Som förbund måste vi också stå upp för viltförvaltningen, så att viltstammarna förvaltas på bästa möjliga sätt. Det är inte reglerna som ska förvalta viltet.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21