Jaktnyheter

Hallå där Peter Eriksson, hur gick det i Almedalen?

Svenska Jägareförbundet och dess ordförande, Peter Eriksson, har träffat politiker i Almedalen i Visby. Foto: Gettyimages och Jägareförbundet, montage

Hallå där, Peter Eriksson, ordförande i Svenska Jägareförbundet, hur gick på politikerveckan i Almedalen på Gotland?

"}}

– Vi hade möten med alla politiska partier där vi pratade om de viktiga frågorna för Sveriges alla jägare. Det är vargfrågan, fjälljakten och vårbocksjakten.

Är du nöjd med mötena med politikerna?
– Både regeringen och oppositionen har tagit till sig och förstår de problem som jägarna har – det märks tydligt på de reaktioner vi fått i vargfrågan. Nu vill man faktiskt minska vargstammen – den uppfattningen får jag när jag pratar med dem.

Känner du att de är beredda att ta fighten om EU drar Sverige inför domstol för brott mot art- och habitatdirektivet?
– Ja, det gör jag faktist. Nu fick vi ju en bra signal här, både från regeringen och oppositionen som säger att de vill jobba för att flytta vargen från bilaga 4 där den är strikt skyddad, till förvaltningsbar i bilaga 5. Det är ett enormt framsteg.

– Det är en process i sig, ärendet ska igenom EU:s papperskvarnar. Men bara att Sverige som land tagit ställning är en jättetydlig signal, tycker jag.

När det gäller frågan om fjälljakten, är ni fortfarande skärrade över utredning kring vem som har beslutanderätt över jakten och fisket?
– Både oppositionen och regeringen förstår vilket problem det kan bli om utredningen går åt fel håll.

Vårbocksjakten som nu är tillåten i hela landet; fick ni några nya svar på ert krav att bock inte ska få jagas i södra Sverige på våren?
– Vi har argumenterat kraftigt och förklarat att förutsättningarna inte är likadana i södra Sverige som i övriga Sverige.

Vad säger rapporterna nu då, är det väldigt många revirbockar som fällts på väldigt små marker?
– Det är inte jag mannen att svara på. Man får ringa runt till länsordförandena och fråga. Men vi gör vad vi kan för att få politikerna att göra en förändring i beslutet om vårbocksjakt.

På det hela taget – är du nöjd med veckan i Almedalen?
– Jag är mycket nöjd. Det är ett jättebra tillfälle att kunna möta politiker och föra fram våra argument i jaktfrågorna. Men det ska bli verkstad också och vi kommer att följa vad som händer. Man måste ligga på och bevaka och argumentera hela tiden i de här frågorna som är så oerhört viktiga för jägarna och den samhällsnytta jägarkåren gör.