Jaktnyheter

Grönt ljus för vargflock i Jämtland

Samerna vann inget gehör med sin överklagan. Naturvårdsverkets beslut att tillåta en vargflock bo och föröka sig i Jämtland står fast. Foto: Gettyimages

Nu har Naturvårdsverkets beslut att tillåta en flock med tio vargar i Jämtlands län vunnit laga kraft. Detta sedan Högsta förvaltningsdomstolen bestämt sig för att avstå från att ta upp ett överklagande från tre samebyar.

"}}

Det var i samband med att beslutet om miniminivåer för varg i Sveriges 21 regioner fattades i maj 2019 som Naturvårdsverket bestämde sig för att tillåta en föryngring av varg, eller en vargflock med omkring tio individer i Jämtland.

Samerna överklagade

Beslutet överklagades av samebyarna Handölsdalen, Mittådalen och Tåssåsen. Orsaken är att man befarar att vargarna, när de blir fler, ska utgöra ett allvarligt hot mot rennäringen i området. Samt att Naturvårdsverkets beslut strider mot de renskötande samernas rätt till sin kultur och egendom.

Men hos Förvaltningsrätten vann samerna inget gehör. Domstolen ser inte Naturvårdsverkets beslut som något problem, då det funnits en vargflock i länet sedan tidigare.

Grönt ljus för flock

Sedan även Kammarrätten gått på Naturvårdsverkets linje hoppades samebyarna få sin sak prövad av Högsta förvaltningsdomstolen.

Men där bestämde man sig nyligen för att ärendet inte behöver avgöras i högsta instans. Kammarrättens utslag står därmed fast.

Det betyder att Naturvårdsverkets beslut vinner laga kraft.