Jaktnyheter

Grönt ljus för ljuddämparförsäljning – myndighet förtydligar

Ljuddämparförsäljare kan pusta ut. Arkivfoto: Per Jonson

I samband med att ljuddämpare den första juli blir befriade från licenskrav dök orosmoln kring försäljning upp, men nu förtydligar Inspektionen för strategiska produkter (ISP) att ljuddämpare är undantagna krav på särskilda tillstånd som handlare skulle behöva söka.

"}}

Det var tidigare i veckan som ett PM från polisen gjorde många jakthandlare nervösa och frustrerade. Det framkom nämligen att ljuddämpare i och med att de inte längre skulle vara licenspliktiga skulle hanteras som krigsmateriel, något de i och för sig räknades som även innan men då låg hanteringen under vapenlagen.

Nu beskrev polisen hur handlare behövde söka tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter. Problemet var bara att denna myndighet inte lämnar ut tillstånd av den här typen speciellt lättvindigt. Scenariot verkade bli lite av ett moment 22 för handlare.

Nu meddelar dock Inspektionen för strategiska produkter att den hållning som myndigheten hade redan i sitt remissvar kring förslaget kring att göra ljuddämpare licensbefriade ska gälla.

I ett pressmeddelande skriver myndigheten.

”Enligt 4 § krigsmaterielförordningen gäller som nämnts ovan att vad som sägs i 4 § krigsmateriellagen om krav på tillstånd inte gäller handel med handeldvapen eller delar till sådana vapen. En ljuddämpare, även om den i bilagan till krigsmaterielförordningen benämns tillbehör, kan betraktas som en vapendel (vilket är fallet enligt förordning (EU) nr 258/2012). ISP kommer därför när det gäller ljuddämpare till handeldvapen att tillämpa 4 § krigsmaterielförordningen på det sättet att handel med ljuddämpare alltjämt är undantaget kravet på tillstånd enligt 4 § krigsmateriellagen.”

Det kommer alltså vara fritt fram för jaktbutiker att både inneha samt sälja ljuddämpare till jägare och sportskyttar utan att behöva söka tillstånd från ISP