Jaktnyheter

Glömde förnya tillstånd – döms till dagsböter

Förvaringen släktingens Remingtongeväret blev olaglig. Men 42-åringen visste inte att tillståndet måste förnyas. Nu har han dömts för brott mot vapenlagen. Arkivbild: Getty Images

När den 42-årige Västkustbon drabbades av allvarliga hälsoproblem och lades in på sjukhus kollade polisen upp hans vapeninnehav. Det resulterar nu i en dom för brott mot vapenlagen.

"}}

Hösten 2018 åtog sig 42-åringen att förvara ett Remington kulgevär åt sin kusin. När geväret lämnades till honom försäkrade ägaren att alla tillstånd för förvaringen var i sin ordning.

Allvarliga hälsoproblem

42-åringen förstod dock inte att tillståndet måste förnyas, och då han en tid senare drabbades av så allvarliga hälsoproblem att han tvingades till en längre sjukhusvistelse fick han så mycket annat att tänka på att Remingtongeväret glömdes bort.

I slutet av mars förra året upptäckte dock polisen att 42-åringen hade kvar vapnet i sitt hem – trots att tillståndet för förvarningen löpte ut i januari 2020.

Ställdes inför rätta

Det ledde till åtal för brott mot vapenlagen mot 42-åringen.

När mannen för en tid sedan ställdes inför rätta vidgick han de faktiska omständigheterna. Eftersom han inte avsiktligt brutit mot lagen nekade han dock till brott.

Att tillståndet för att förvara det aktuella kulgeväret inte förnyats i tid förklarade han med att han varit så svårt sjuk att han inte haft utrymme för något annat.

Döms till dagsböter

Tingsrätten ansåg dock att 42-åringen borde ha informerat sig bättre om vad som gällde för vapenförvaringen, och vidtagit åtgärder i enlighet med detta.

Mot det som bakgrund döms Västkustbon nu till 30 dagsböter.