Jaktnyheter

Glöersen: ”Omfördelad kvot intressant i både björn- och vargjakt”

Förvaltningsrättens slutliga avgörande om den omfördelade björnkvoten i Jämtland, kommer att få betydelse även för vargjakten, menar Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen. Foto: MIkael Moilanen och Gettyimages, montage

Frågan om omfördelning av tilldelningen i jakt är principiellt intressant i jakten på stora rovdjur, anser Jägareförbundets Gunnar Glöersen.
- Om rätten finner att det är okej, så kan man säkert skriva det i besluten om vargjakt också, säger Glöersen.

"}}

Han har läst länsstyrelsens beslut att omfördela kvarvarande kvot i björnjakten i Jämtland, samt Förvaltningsrättens beslut att genom inhibition stoppa omfördelningen.

– Förvaltningsrätten skriver att det inte går att utesluta att länsstyrelsens beslut är felaktigt, därför inhibiterar man jakten. Det handlar om att björnarna skulle kunna vara skjutna när rätten eventuellt kommer fram till att beslutet var felaktigt, säger Gunnar Glöersen.

Rätten svalde formuleringen

Han har funnit att länsstyrelsen i Jämtland redan i sitt första beslut om björnjakt skrev att kvoterna kunde kommer att omfördelas. Den formuleringen svalde Förvaltningsrätten när den avslog Rovdjursföreningens överklagan kring jakten i sin helhet.

– Nu har länsstyrelsen gjort ganska lätt för sig när man hänvisar till motiveringen i ursprungsbeslutet, säger Glöersen.

Kammarrätten har ännu inte avgjort frågan om Rovdjursföreningen har rätt när den överklagar Förvaltningsrättens beslut om jakten i sin helhet.

En svårighet med jakten i de västra och nordvästra delarna av Jämtland är att det är stora områden med väglöst land. Jakten är svårare att genomföra lika effektivt som i andra områden.

Samtidigt är de västra och nordsvästra delarna områden där björnarna vållar stora skador på rennäringen.

– Det borde länsstyrelsen ha skrivit i sitt beslut, att det behöver skjutas fler björnar i randområdena till renarnas kalvningsområden. Jag tror att länsstyrelsens beslut kommer att hålla för en prövning, men det är en gissning, säger Gunnar Glöersen.

Drabbade jägare

Nu drabbas jägarkåren, som ofta består av människor som åkt långt till jakten, bokat stugor och boende, tagit semester. Glöersen pekar på att det är ofrånkomligt när det gäller jakt på skyddade arter som enligt Århuskonventionen och EU-domstolen ger miljöorganisationer rätt att överklaga jaktbesluten.

– Det är väldigt olyckligt att det blir så här. Risken är att det går en eller två dagar och jägarna hinner åka hem – och så släpper man på jakten igen. Men det är tyvärr en verklighet vi tvingas leva med, säger Glöersen.

Han menar dock att länsstyrelserna med tiden lär sig att skriva mer genomarbetade beslut.

– Då blir det svårare för Rovdjursföreningen att vinna gehör för sina överklaganden.

Även i vargjakten

Frågan som Förvaltningsrätten nu tittar på, möjligheten att omfördela kvoter vid jakt på stora rovdjur, är principiellt intressant för jägarkåren, både nu i björnjakten men också i vargjakten.

– Vi har hävdat att man borde besluta utpekade reservrevir om det visar sig att jakten inte kan genomföras som beslutat i något område, om det exempelvis dyker upp en genetiskt viktig varg som man inte känt till. Om det nu visar sig att det är okej att omfördela tilldelningen, så kan man säkert skriva det i besluten om vargjakt också, säger Gunnar Glösersen.