Jaktnyheter

Glamsenreviret kan vara upplöst

I december 2019 avlivades den svårt skadade alfatiken i Glamsenreviret. Nu verkar det finnas bara en varg kvar i området. Foto: Länsstyrelsen Uppsala

Glamsenreviret som delas mellan Uppsala län och Gävleborg kan vara upplöst. Enligt jägare fanns det 14 vargar i området för några år sedan. I vinter har länsstyrelsens personal bara konstaterat spår efter en varg.

"}}

– Vi har hittat spår och revirmarkering efter en varg. Om det är en före detta valp eller om det är en helt ny varg, det vet vi inte, säger Sebastian Olofsson, handläggare på länsstyrelsen i Uppsala län.

Tobbe Lindkvist är jaktledare i Djupsjön, som ligger inom Glamsenreviret, och han slutade släppa sina jakthundar under tre års tid.

– Jag har en hund som började gå på varg. Jag hörde att han skällde och trodde att det var älg, men när jag kom fram var det två vargar han skällde på, berättar Tobbe Lindkvist.

14 vargar

Han räknade in sammanlagt 14 vargar i reviret för ett par år sedan.

– Men det har varit bra vargar på det sättet att de aldrig ställt till några problem. De har inte tagit tamboskap eller hundar. Det känns lite otäckt när man inte vet vad det blir för vargar som kan komma istället, säger Tobbe Lindkvist.

I början av december 2019 avlivade länsstyrelsens personal en varg som var förlamad i bakkroppen. Det visade sig vara alfatiken i Glamsen.

Flera skador

Biträdande statsveterinären Henrik Uhlhorn hittade flera skador på den gamla vargtiken. Hon hade ärrbildning och spår efter våld mot bröstkorgen, vilka kan ha kommit från exempelvis påkörning av bil eller älgspark.

Hon hade också diskbråck och skador som påverkade hasleden i höger bakben.

Uhlhorn hittade även ärrbildning långt bak i buken på vargen. Han bedömde att det var en gammal skottskada.

– Skottskadan var utläkt och påverkade henne inte. Det var diskbråcket och skadorna i hasleden som gjorde att hon inte kunde röra sig, säger Henrik Uhlhorn.

Fick inte avliva

Det var en passkytt under älgjakten 2019 som första gången såg att vargtiken haltade kraftigt. Sedan var hon försvunnen en tid innan Tobbe Lindkvist stötte ihop med henne.

– Jag kom på henne i skogen och hon var så dålig att hon inte kunde springa ifrån mig. Men jag fick inget tillstånd av polisen eller länsstyrelsen att avliva henne. Därför tog det 14 dagar till innan länsstyrelsens personal sköt henne, berättar Tobbe Lindkvist.

I nuläget verkar det som om reviret upplöstes i och med att alfatiken avlivades.

Mycket snö

I helgen är det lodjursinventering och då är möjligt att få en utökad bild av hur många vargar det egentligen finns i Glamsenreviret idag.

– Problemet är att vi fått så mycket snö, att man måste ha skoter för att ta sig ut i skogen, säger Tobbe Lindkvist.