Jaktnyheter

Gemensamma åtgärder för att rädda fjällräven

Stockholm (JJ) Sverige och Norge har tagit fram ett gemensamt åtgärdspaket för att rädda fjällrävsbestånden i länderna.
Födobrist, lågt reproduktionstal och konkurrens från rödräven är de stora bekymren för fjällrävarna. Nu satsar Sverige och Norge på att gemensamt hjälpa fjällräven. Bland annat föreslås utökad avskjutning av rödräven i fjällområdena. Fjällrävspopulationerna ska också kartläggas bättre genom gemensam inventering. I dag stödsutsätts fjällrävar i Norge. Det kan enligt ett pressmeddelande från Naturvårdsverket också bli aktuellt i Sverige. Även stödutfodring kommer genomföras. Naturvårdsverket skriver också att klimatförändringar med mildare klimat som missgynnar lämmeln får återverkning på fjällrävarna. Mindre mat ger mindre kullar. Läs hela åtgärdsprogrammet här>>