Jaktnyheter

Fyra nya naturreservat – så påverkas jakten

Länsstyrelsen kan skriva in regler som att jakttorn inte får flyttas, eller skjutgator röjas, utan tillstånd. Foto: Gettyimages
Västmanland (JJ) Fyra nya naturreservat har bildats i Västmanland efter beslut av länsstyrelsen. Det kommer att innebära förändringar i hur jakt får bedrivas på markerna.
Här är de nya reservaten i Västmanland och deras areal: Aspentorp, Sala, 14 hektar. Hemfallet, Västerås, 11 hektar. Ramnässkogen, Surahammar, 267 hektar. Trollbo, Norberg, 75 hektar. Hur föreskrifterna ser ut varierar från reservat till reservat. – Praxisen är också olika i olika län. Historiskt sett var det vanligare att vi inskränkte man jakten men det gör vi sällan idag, berättar Mårten Berglind, handläggare för naturreservat på länsstyrelsen i Västmanland. I de flesta fall kan man alltså jaga i reservatet. Det medges också tillstånd att köra in med fyrhjuling och älgdragare för att hämta fällt vilt. Men reglerna kan säga att det är förbjudet att anlägga åtel. Dessutom måste länsstyrelsen lämna tillstånd om någon vill flytta ett jakttorn och anlägga nya skjutgator. Nya utfodringsplatser för vilt och nya saltstenar kan förbjudas.

Naturvärden och kulturlämningar

– Reservaten bildas främst för att skydda intressanta och annorlunda skogar med höga biologiska värden. Men det kan handla om kulturlämningar också, säger Mårten Berglind. Den som äger mark där länsstyrelsen vill anlägga naturreservat får antingen intrångsersättning, eller också köper staten marken. – Vi tar in oberoende värderingskonsult som bedömer marknadsvärdesminskningen till följd av föreskrifterna. Sedan betalar vi ut ersättning som är 25 procent högre än konsulten värderat det minskade marknadsvärdet till, berättar Mårten Berglind. När staten köper marken värderas den av oberoende konsult. – Standard är att staten betalar marknadsvärdet, säger Mårten Berglind. Länsstyrelserna har möjlighet att inrätta naturreservat mot markägarnas vilja. – Under mina cirka 15 år på länsstyrelsen har det skrivits ett hundratal avtal och det är bara vid något enstaka tillfälle som vi fattat beslut mot någons vilja, säger Mårten Berglind.
Här kan du läs mer om de nya reservaten i Västmanland.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen 070 – 744 18 21