Jaktnyheter

Fynd av död atlantisk gråsäl i Bohuslän

Atlantisk gråsäl som vilar på stranden. Foto: Gettyimages

En paddlare hittade nyligen en död atlantisk gråsäl ilandfluten på lyrön i Bohuslän. Sälen var sannolikt skjuten. Vid obduktion hittades en kula i kroppen.

"}}

Det är lokaltidningen i Stenungsund som rapporterar om fyndet. Sälen har förts till naturhistoriska riksmuséet för obduktion och analys.

Det visade sig vara en atlantisk gråsäl. På västkusten pågår just nu skyddsjakt på knubbsäl. Däremot är gråsälarna fredade längs med den västsvenska kustlinjen. Gråsälbeståndet här är avsevärt mindre än knubbsälsbeståndet, och består av en mix av både gråsälar från Östersjön och Atlanten.

Enligt sälforskaren Sven-Gunnar Lunneryd på Sveriges Lantbruksuniversitet kan sälen fällts illegalt men den kan också avlivats fullt lagligt om den suttit fast i en yrkesfiskares garn.

Sälen var relativt angripen av krabbor och fiskar och hade legat död en tid i vattnet. Vid obduktion visade det sig att det var en hona som var dräktig. Den atlantiska gråsälen föder kutar i på hösten till skillnad från östersjögråsälen som föder sina kutar på vårvintern.

Att döda sälar hittas längs med stränder är en naturlig följd av jakten på dem. Enligt statistik från skyddsjakten på knubbsäl 2019 rapporterades en tredjedel av alla fällda sälar, ej bärgade.