Jaktnyheter

Förvandlar träningsområden till jaktområden

Möjlighet till vårträning möjliggörs inom alla jaktområden ovan odlingsgräns i jämtlands län. Arkivfoto: Per Jonson

Småviltsjägare har lite nya regler att ta hänsyn till inför stundande jakt på statlig mark i jämtlandsfjällen ovan odlingsgräns. Länsstyrelsen har beslutat om vissa förändringar.

Enligt länsstyrelsen är de flesta bestämmelser desamma som tidigare år men på en del punkter har uppdateringar skett. Myndigheten punktar upp dem i korthet på sin hemsida.

• Hundträningsområden har gjorts om till jaktområden
• Reglering av jakttryck i två steg
• Möjlighet till avlysning av enbart löshundsjakt
• Organiserad jaktträning och hundprov kan ske på renbetesfjäll i hela länet efter beviljad ansökan om markupplåtelse
• Jaktträning med hund kan genomföras på kommun- och länsårstillstånden

Det kommer vara möjligt för småviltsjägare att jaktträna sina hundar i jaktområden efter att jakttiden från den 1 mars till och med den 20 april. Däremot finns det enligt beslutet inga möjligheter att arrangera exempelvis jaktprov eller organiserad träning i jaktområdena. För detta krävs särskilda ansökningar av SKK anslutna klubbar.