Jaktnyheter

Förvaltningsrätten upphäver skyddsjaktsbeslut på Åmotvarg

Enligt Förvaltningsrätten kan man inte utesluta att vargen balanserade på ett avbrutet träd när den tog sig in i hagen. Foto: Gettyimages
Förvaltningsrätten i Luleå går på de klagande parternas linje och upphäver Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om skyddsjakt på den varg som dödat får i Åmot.
Sex får dödades i en hage där ett fungerande och relativt nyuppsatt rovdjursavvisande stängel fanns (stängslet uppfördes 2017). Länsstyrelsen i Gävleborgs län beslutade om skyddsjakt men beslutet av överklagades av Svenska Rovdjursföreningen, föreningen Nordulv samt en privatperson. Nu har Förvaltningsrätten i Luleå beslutat att upphäva skyddsjaktsbeslutet och bifaller de två vargvärnarföreningarnas överklaganden. Förvaltningsrätten menar att det inte kan uteslutas att vargen använt sig av ett avbrutet träd som stod och lutade mot stängslet, dock utan kontakt med de strömförande trådarna.

Fanns andra lösningar

Rätten skriver ”Det kan därför enligt förvaltningsrättens mening inte bortses från att det nedfallna trädet ökat vargens möjligheter att ta sig i fårhagen. Även om länsstyrelsen bedömt att vargar ogärna balanserar på nedfallet träd, precis ovanför stängslet, har det inte framkommit att vargar inte kan göra det. Förvaltningsrätten bedömer därför att avlägsnandet av klättringsbara objekt kan utgöra en annan lämplig lösning i detta fall.” Simon Viklund, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen på Gävleborgs län har precis läst igenom rättens beslut och konstaterar att rätten inte delar uppfattning med länsstyrelsen om trädets betydelse. – Vi har inte hunnit diskutera ihop oss än om vi ska gå vidare med detta, säger han.