Jaktnyheter

Förvaltningsrätten stoppar skyddsjakt på varg i Jämtland

Naturvårdsverkets beslut att Jämtland ska ha ett vargrevir har fått förvaltningsrätten att stoppa en skyddsjakt på varg. Foto: Gettyimages
Efter överklagande från föreningen Nordulv har skyddsjakten på en varg i Jämtland stoppats av förvaltningsrätten.
SVT Jämtland rapporterar om skyddsjakten som beslutades av länsstyrelsen i Jämtland den 31 januari. Området det gäller ligger mellan riksväg 84 och länsgränsen mot Gävleborg, där Tåssåsens sameby har vinterbete för cirka 1 000 renar. Föreningen Nordulv överklagade och förvaltningsrätten i Luleå stoppar jakten. Den direkt utlösande faktorn är Naturvårdsverkets beslut att Jämtland ska ha ett vargrevir. ”Efter en första genomgång av ärendet anser förvaltningsrätten att beslutet är förenat med viss oklarhet, dels såvitt avser risken för/inträffad allvarlig skada, dels såvitt beslutets förenlighet med gynnsam bevarandestatus utifrån reviret Krokvattnet samt i förhållande till Naturvårdsverkets beslut om fastställande av miniminivåer för varg avseende Jämtland”, skriver förvaltningsrätten i sitt beslut.