Förvaltningsrätten stoppar skyddsjakt på varg i Jämtland

Efter överklagande från föreningen Nordulv har skyddsjakten på en varg i Jämtland stoppats av förvaltningsrätten.

Naturvårdsverkets beslut att Jämtland ska ha ett vargrevir har fått förvaltningsrätten att stoppa en skyddsjakt på varg. Foto: Gettyimages

SVT Jämtland rapporterar om skyddsjakten som beslutades av länsstyrelsen i Jämtland den 31 januari.

Området det gäller ligger mellan riksväg 84 och länsgränsen mot Gävleborg, där Tåssåsens sameby har vinterbete för cirka 1 000 renar.

Föreningen Nordulv överklagade och förvaltningsrätten i Luleå stoppar jakten. Den direkt utlösande faktorn är Naturvårdsverkets beslut att Jämtland ska ha ett vargrevir.

”Efter en första genomgång av ärendet anser förvaltningsrätten att beslutet är förenat med viss oklarhet, dels såvitt avser risken för/inträffad allvarlig skada, dels såvitt beslutets förenlighet med gynnsam bevarandestatus utifrån reviret Krokvattnet samt i förhållande till Naturvårdsverkets beslut om fastställande av miniminivåer för varg avseende Jämtland”, skriver förvaltningsrätten i sitt beslut.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Överklagar igen och försöker stoppa skyddsjakt på varg

Svenska Rovdjursföreningen strider i domstolarna och driver opinion för att stoppa skyddsjakt på varg. I ärendet med jakten på en varg i Östergötland har föreningen fått nej av förvaltningsrätten och hovrätten en gång. Nu har de skickat in en ny överklagan.

Nytt beslut: Det blir Stövar-SM för harhundar i år

Svenska stövarklubbens centralstyrelse har beslutat att Stövar-SM för harhundar ska genomföras på senhösten, trots coronapandemin. – Vi tar god höjd för vad Folkhälsomyndigheten och Kennelklubben uttalat, säger Gunnar Pettersson i styrelsen.
ANNONS ▼