Jaktnyheter

Fortsatt trögt i rävspillningsinsamling

Uppsala (JJ) Endast 31 procent av de 4 000 rävspillningsprover som ska samlas in har skickats till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) för provtagning. – Det går trögt, men det är en stort projekt och vi hoppas viltprovtagarna ställer upp, säger Erik Ågren, veterinär på SVA.
Den 8 april hade 1 239 prover av 4 000 skickats in till SVA. Foto: Per Jonson. Rävens dvärgbandmask har påträffats i Sverige på tre platser. För att kunna övervaka smittspridningen startade SVA tillsammans med Svenska Jägareförbundet ett projekt med viltprovtagare i de lokala jaktvårdskretsarna i hela landet. Tanken var att till årsskiftet 2012/2013 samla in 4 000 prover på rävspillningen. Ganska snart stod det klart att 4 000 prover aldrig skulle uppnås till årsskiftet och projektet förlängdes. På en del håll i landet har jägare dessutom bojkottat insamlingsuppdraget eftersom utlovad ersättning i tidigare projekt inte dykt upp. – Jag tror vi behöver stötta provtagarna ytterligare. I teorin ser projektet lätt ut, men det bygger ju på frivillighet. Det viktigaste är att vi får en bra statistisk översikt över hela landet. Om en viltprovare i en kommun plockar rävspillningen i ett begränsat område spelar ingen roll, så länge vi får in prover från alla kommuner och därigenom får en bra spridning över landet, säger Erik Ågren. Han tror inte att vi kommer bli av med Rävens dvärgbandmask i Sverige. Men någon kapitulering i frågan handlar det inte om. – Vi måste vara realistiska. Trots gränsbevakning kommer det in hundar och får vi bort den smittan vi i dag har kommer det komma in ny smitta. Det bästa vi kan göra är att övervaka spridningen och öka insatserna i de områden där den finns, säger han. Om inte alla prover hinner samlas in till halvårsskiftet i år finns det möjlighet att förlänga projektet året ut, men Erik Ågren hoppas resterande prover kommer in. – Viltprovtagarorganisationen är viktig och kan bidra med värdfull information till forskningen, säger han. På kontinenten där rävens dvärgbandmask är etablerad sprids smittan med ungefär fyra kilometer per år.