Fortsatt rättstvist om jämtländsk järvjakt

Frågan om tre järvar ska få skjutas i skyddsjakt i Jämtland mal vidare i de rättsliga systemet. Nu överklagar länsstyrelsens personal att förvaltningsrätten stoppade jakten.

Det brådska om skyddsjakt ska hinna genomföras innan järvhonorna börjar föda sina ungar. Foto: Gettyimages

Det är inte lätt att hänga med i de juridiska svängarna om skyddsjakter på järv i renskötselområdet i Jämtland. Föreningen Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen överklagade två beslut – jakt på fyra järvar i Tåssåsens sameby och tre järvar i Jijnjevaerie sameby.

Förvaltningsrätten sade ja till jakten i Tåssåsen men stoppade jakten, först ned så kallad inhibition, i Jijnjevaerie. Sedan beslöt förvaltningsrätten också att underkänna beslutet om skyddsjakt i det senare fallet.

Nu överklagar länsstyrelsens tjänstemän inhibitionen. Man anför bland annat att det brådskar med jakten, för att den ska hinna genomföras innan järvarna börjar föda sina ungar i lyorna. Jakten måste ske i januari, sedan riskerar både honor och ungar att utsättas för onödigt lidande.

Mer än tio procent förluster

”Samebyn lider redan idag av förluster som överstiger den av Riksdagen beslutade toleransnivån om maximalt 10 procent förluster orsakade av stora rovdjur. Länsstyrelsen har i sitt beslut pekat ut ett område där renarna är särskilt utsatta för angreppen av järv. Om inte beslutet kan verkställas så kommer renarna fortsatt vara utsatta för järvangrepp och då under den känsliga kalvningsperioden samt resten av barmarkssäsongen”, skriver länsstyrelsen i sitt överklagande till kammarrätten.

Länsstyrelsen finner det anmärkningsvärt att förvaltningsrätten väljer att inhibera länsstyrelsens beslut då motsvarande sakfråga redan genomgått rättsligt prövning i ett annat fall, mål nummer 21-19.

”I det målet fann Förvaltningsrätten att de underlag som Länsstyrelsen Västerbotten presenterade utgjorde tillräcklig grund för skyddsjakt”, skriver länsstyrelsen i Jämtland.”

AKTUELLT

Svårt vargbiten älg avlivad i Värmland

En älg som sargats svårt av vargar avlivades på onsdagen strax öster om Karlstad. – Den blödde väldigt och hade svåra bettskador, berättar Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson.

Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Kalle utbildar jägare i den ”skitigaste jakten”

– En del kursdeltagare inser att de aldrig kommer att jaga säl. Det här är nog den skitigaste jakt man kan tänka sig. Det säger förre jaktvårdskonsulenten Kalle Johansson, som driver säljaktsutbildningar inom nystartade förbundet "Allmogejägarna".

2019 års våtmarksstipendiat korad

Ett gediget arbete med våtmarker för att gynna fåglar som lever i denna biotop premieras varje år, genom Våtmarksstipendiet. I år landade stipendiet i Västergötland.

Annonser