Jaktnyheter

Fortsatt rättstvist om jämtländsk järvjakt

Det brådska om skyddsjakt ska hinna genomföras innan järvhonorna börjar föda sina ungar. Foto: Gettyimages
Frågan om tre järvar ska få skjutas i skyddsjakt i Jämtland mal vidare i de rättsliga systemet. Nu överklagar länsstyrelsens personal att förvaltningsrätten stoppade jakten.
Det är inte lätt att hänga med i de juridiska svängarna om skyddsjakter på järv i renskötselområdet i Jämtland. Föreningen Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen överklagade två beslut – jakt på fyra järvar i Tåssåsens sameby och tre järvar i Jijnjevaerie sameby. Förvaltningsrätten sade ja till jakten i Tåssåsen men stoppade jakten, först ned så kallad inhibition, i Jijnjevaerie. Sedan beslöt förvaltningsrätten också att underkänna beslutet om skyddsjakt i det senare fallet. Nu överklagar länsstyrelsens tjänstemän inhibitionen. Man anför bland annat att det brådskar med jakten, för att den ska hinna genomföras innan järvarna börjar föda sina ungar i lyorna. Jakten måste ske i januari, sedan riskerar både honor och ungar att utsättas för onödigt lidande.

Mer än tio procent förluster

”Samebyn lider redan idag av förluster som överstiger den av Riksdagen beslutade toleransnivån om maximalt 10 procent förluster orsakade av stora rovdjur. Länsstyrelsen har i sitt beslut pekat ut ett område där renarna är särskilt utsatta för angreppen av järv. Om inte beslutet kan verkställas så kommer renarna fortsatt vara utsatta för järvangrepp och då under den känsliga kalvningsperioden samt resten av barmarkssäsongen”, skriver länsstyrelsen i sitt överklagande till kammarrätten. Länsstyrelsen finner det anmärkningsvärt att förvaltningsrätten väljer att inhibera länsstyrelsens beslut då motsvarande sakfråga redan genomgått rättsligt prövning i ett annat fall, mål nummer 21-19. ”I det målet fann Förvaltningsrätten att de underlag som Länsstyrelsen Västerbotten presenterade utgjorde tillräcklig grund för skyddsjakt”, skriver länsstyrelsen i Jämtland.”