Jaktnyheter

Fortsatt rättslig tvist om jakten på lodjur i Örebro

Frågan om ett lodjur ska få skjutas i den norra länsdelen överklagas till kammarrätten. Foto: Gettyimages
Lodjursjakten i Örebro län mal vidare i de rättsliga instanserna. Länsstyrelsen överklagar förvaltningsrättens beslut att minska jakten med ett lodjur.
Nerikes Allehanda skriver i sin pappersupplaga att länsstyrelsen fattade beslut om jakt på tre lodjur i länet – ett i den norra länsdelen och två i den södra. När beslutet överklagades till förvaltningsrätten prutades jakten på ett lodjur i norra Örebro län bort. Rätten hänvisade till att den svenska miniminivån för lostammen knappt är uppfylld. Det överklagar nu länsstyrelsen till kammarrätten.